Wegdraaitalmeter

De wegdraaitalmeter moet geschikt zijn voor mechanische en of elektronische controleapparaataandrijving. Deze meter moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik.

Impulsteller

Met de impulsteller moet u elektronisch aanpasbare controleapparaten kunnen opmeten en afstellen. Deze moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik.

Zegelnummer

Het zegelnummer, dat nodig is voor het verzegelen van de controleapparaat-installatie, wordt afgegeven door een van de fabrikanten of importeurs van het controleapparaat en bekrachtigd in het erkenningenbesluit. Bij de erkenning Controleapparaten is per keuringsplaats of mobiele installatie-eenheid maar één verzegelnummer mogelijk.

Bandenpomp en bandenspanningsmeter

Om de banden op de juiste spanning te kunnen brengen, moet er een bandenpomp en een bandenspanningsmeter aanwezig zijn.

Testapparatuur

Testapparatuur voor snelheids- en afstandmeting moet door de fabrikant, importeur of een door de RDW aangewezen instantie van het controleapparaat zijn goedgekeurd voor gebruik. Ook als de apparatuur alleen geschikt is voor het testen van elektronische aanpasbare controleapparaten verleent de RDW een erkenning. De testapparatuur is niet vereist wanneer u de erkenning aanvraagt voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in nieuwe voertuigen door de fabrikant of importeur.

Diagramschijven (registratiebladen)

Om de Diagramschijven (registratiebladen) te kunnen onderzoeken, is apparatuur nodig die is voorzien van een loep met verlichting. Deze apparatuur is niet vereist wanneer u de erkenning aanvraagt voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in nieuwe voertuigen door de fabrikant of importeur.

Sjabloon

Er moet een sjabloon aanwezig zijn, waarop de tolerantiegebieden staan aangegeven waar binnen de op een diagramschijf geregistreerde waarden moeten vallen. Het sjabloon is niet vereist wanneer u de erkenning aanvraagt voor het uitsluitend installeren van controleapparaten in nieuwe voertuigen door de fabrikant of importeur.

Rollenbank / remmentestbank / meetbaan

Voor het vaststellen van het wegdraaital van een voertuig en de bandenomtrek moet u gebruik maken van een geschikte rollenbank of een aangepaste remmentestbank. Ook kunt u gebruik maken van een meetbaan. Deze moet dan tenminste 20 meter lang zijn.

Registerkaarten

Voor zowel de installatie van een controleapparaat als voor de reparatie daarvan is een registerkaart nodig. Op deze registerkaarten moet u gegevens noteren over de installatie, het onderzoek of de reparatie van het controleapparaat. De inhoud van deze registerkaarten zijn vastgesteld door de Minister van Infrastructuur en Milieu.

Scholing personeel

Het personeel belast met de inbouw, onderzoek, kalibratie en of reparatie van het controleapparaat moet met goed gevolg een cursus hebben doorlopen als tachograaftechnicus of reparateur . De cursus wordt verzorgd door de fabrikant of importeur van het controleapparaat of een door de RDW aangewezen instelling.

Om in het bezit te komen van een RDW bevoegdheidspas moet een examen bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus of een examen tachograaftechnicus bij IBKI met goedgevolg zijn afgelegd.

Werkplaatskaart digitale tachograaf

Voor het onderzoeken van digitale controleapparaten is ook een werkplaatskaart nodig. Deze kunt u aanvragen na het volgen van een scholing en het afleggen van het examen. Voor het aanvragen van een werkplaatskaart zie www.kiwa.nl.

Computer

Voor het installeren, onderzoeken en kalibreren van het digitale controleapparaat is een beveiligde computer nodig voor het opslaan van digitale informatie.