Door heel Europa rijden met een tolkastje voor Duitsland, Oostenrijk, Portugal of nog meer. Dat  is inmiddels mogelijk. Iedereen kan, net als met een mobiele telefoon, in heel Europa met 1 tolkastje door Europa rijden. Daarvoor is slechts 1 contract met een tolprovider nodig.  

Serviceprovider voor tolheffing

Sinds 2012 zijn alle Europese lidstaten verplicht te regelen dat serviceproviders voor tolheffing (tolproviders) onder Europees voorgeschreven voorwaarden toegelaten kunnen worden. De voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de providers voldoen aan eisen op het gebied van procedures, techniek, financiën, risicobeheersing en betrouwbaarheid.

Voor tolheffing voor vrachtverkeer zijn de voorschriften sinds 8 oktober 2012 van toepassing. Voor personenverkeer is de regeling twee jaar later ingegaan.  

Moderne wijze van tol heffen

Elke lidstaat van de Europese Unie (EU) moet een register bijhouden van de wegen binnen haar grondgebied waarop het European Electronic Toll Service (EETS) tol van toepassing is. Nederland heeft nog geen wegen, bruggen, tunnels of andere infrastructuur waarop EETS van toepassing is , maar landen als Duitsland en Oostenrijk al wel.  

Registratie serviceprovider verkrijgen

Om als een EETS-SP geregistreerd te worden, moet een organisatie voldoen aan deze link opent in een nieuw vensterde Europese voorwaarden (richtlijnen  2009/750/EC). Die zijn nader uitgelegd in de deze link opent in een nieuw vensterapplication guide. De RDW beoordeelt of een organisatie aan de voorwaarden voldoet.  

Geregistreerde tolprovider Nederland

Het volgende bedrijf is in Nederland geregistreerd als een European Electronic Toll System-Service Provider (EETS-SP):
Multi Service Tolls
Volmerlaan 5
2288 GC Rijswijk

Meer informatie

Voor meer informatie over het verkrijgen van de registratie, kunt u contact opnemen met de afdeling Toezicht van de RDW via tel 088 008 74 77. Voor meer informatie over EETS vindt u op deze link opent in een nieuw vensterde website van het EETS info platform.