Handelaarskenteken aanvragen

Zo vraagt u een handelaarskenteken aan:

 1. U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 80kb) 
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen 
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 3. Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u het RDW-certificaat. Binnen 2 weken na ontvangst moet u dit certificaat installeren. Hiermee kunt u gegevens zoals uw telefoonnummer digitaal bij de RDW aanpassen. Ga voor meer informatie naar de Handleiding RDW-certificaat.
 4.  Een RDW Toezichthouder Bedrijven maakt (telefonisch) een afspraak voor een bedrijfsbezoek. Deze bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
 5. Als de RDW uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u:
  - het besluit (dat u bevoegd bent voor het gebruik van een Handelaarskenteken);
  - het handelaarskentekenbewijs, vanaf 1 april 2015 geeft de RDW het handelaarskentekenbewijs af op creditcardformaat;
  - het muurschild plus erkenningssticker (hieraan kan de klant zien dat uw bedrijf bevoegd is om gebruik te maken van een Handelaarskenteken);

  Let op. Voor deze voertuigen ontvangt u bovenstaande begin januari 2021: 
  - land- en bosbouwtrekkers
  - mobiele machines
  - motorrijtuigen met beperkte snelheid
  - land- en bosbouwaanhangwagens
  - verwisselbare getrokken uitrustingstukken 
 6. U betaalt de kosten voor het aanvragen van een handelaarskenteken via automatische incasso of via overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier).
 7. U kunt met het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs de handelaarskentekenplaten aanschaffen bij een RDW-erkende kentekenplaatfabrikant. De kentekenplaatfabrikant mag zelf de prijs bepalen, hier is geen vaste prijs voor.
 8. U kunt vervolgens gebruik maken van de handelaarskentekenplaten.
 9. U geeft het handelaarskentekennummer door aan uw verzekeraar en sluit een WA-verzekering af.

Voorwaarden voor aanvraag

 • Als u een eenmanszaak heeft, moet u 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen;
 • Uw bedrijf staat ingeschreven in handelsregister Kamer van Koophandel (KvK). Als u een BV in oprichting (i.o) heeft komt u niet in aanmerking voor een handelaarskenteken
 • Uit de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister KvK blijkt dat u voertuigen herstelt of bewerkt in opdracht van derden.
 • U beschikt over bedrijfsadres met inrichting waar u onder alle weersomstandigheden de bedrijfsactiviteit kunt uitvoeren. De inrichting moet overdekt en af te sluiten zijn.
 • U heeft een afsluitbare voorziening voor het opbergen van RDW-documenten.

Afhandelingstermijn

Als aan alle voorwaarden is voldaan, duurt de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 4 weken.

Toezicht

De RDW houdt toezicht op bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief.

Belangrijk

Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt.

Als u met handelaarskentekenplaten rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs/handelaarskentekencard bij u hebben.

Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden.

U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn wel 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen:

 • In België en Luxemburg: uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.
 • In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. U moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij u hebben waarmee dit kunt aantonen.

Kosten

De RDW brengt kosten in rekening voor het aanvragen van een erkenning, bevoegdheid en/of regeling. De kosten voor het behandelen van een aanvraag betaalt u ook als de RDW uw aanvraag annuleert, weigert of buiten behandeling plaatst. Verder brengt de RDW kosten in rekening voor:

 • een schouwing van een bedrijf naar aanleiding van een wijziging in de bedrijfsgegevens;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • wijzigingen in de bedrijfsgegevens zonder dat een RDW Toezichthouder Bedrijven een schouwing heeft uitgevoerd;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven wanneer een controle na een herschouwing plaatsvindt;
 • Toezicht op erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. Dit heet ‘instandhoudingstarief’. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
 • de beveiliging online communicatie met de RDW. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
Omschrijving Kosten
Aanvraag erkenning handelaarskentekenregeling/handelaarskentekenbewijs €192,30
Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €110,00
jaarlijkse kosten erkenning handelaarskentekenregeling €97,90
jaarlijkse kosten beveiliging online verbinding met RDW €19,90
Afgifte extra handelaarskentekenbewijs €40,70

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche.