Handelaarskenteken aanvragen

Zo vraagt u een handelaarskenteken aan:

 1. U downloadt het formulier DocumentAanvraag erkenningen, bevoegdheden en of regelingen (pdf, 142kb) 
 2. U stuurt het ingevulde, ondertekende aanvraagformulier naar:
  RDW Servicecentrum Erkenningen 
  Postbus 30.000
  9640 RA Veendam.
 3. Na ontvangst van uw aanvraag maakt de RDW (telefonisch) een afspraak voor een bedrijfsbezoek door een RDW Toezichthouder Bedrijven. Deze bekijkt of uw bedrijf voldoet aan de eisen en voorwaarden.
 4. Als de RDW uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u:
  - het besluit (dat u bevoegd bent voor het gebruik van een Handelaarskenteken);
  - het handelaarskentekenbewijs, vanaf 1 april 2015 geeft de RDW het handelaarskentekenbewijs af op creditcardformaat;
  - het muurschild plus erkenningssticker (hieraan kan de klant zien dat uw bedrijf bevoegd is om gebruik te maken van een Handelaarskenteken);
 5. U betaalt de kosten voor het aanvragen van een handelaarskenteken via automatische incasso of via overschrijving (dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier).
 6. U kunt met het kentekenbewijs en een geldig legitimatiebewijs de handelaarskentekenplaten aanschaffen bij een RDW-erkende kentekenplaatfabrikant. De kentekenplaatfabrikant mag zelf de prijs bepalen, hier is geen vaste prijs voor.
 7. U kunt vervolgens gebruik maken van de handelaarskentekenplaten.
 8. U geeft het handelaarskentekennummer door aan uw verzekeraar en sluit een WA-verzekering af.

Voorwaarden voor aanvraag

 • Als u een eenmanszaak heeft, moet u 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen;
 • Uw bedrijf staat ingeschreven in handelsregister Kamer van Koophandel (KvK). Als u een BV in oprichting (i.o) heeft komt u niet in aanmerking voor een handelaarskenteken
 • Uit de bedrijfsomschrijving in het Handelsregister KvK blijkt dat u voertuigen herstelt of bewerkt in opdracht van derden.
 • U beschikt over bedrijfsadres met inrichting waar u onder alle weersomstandigheden de bedrijfsactiviteit kunt uitvoeren. De inrichting moet overdekt en af te sluiten zijn.
 • U heeft een afsluitbare voorziening voor het opbergen van RDW-documenten.

Afhandelingstermijn

Als aan alle voorwaarden is voldaan, duurt de afhandeling van uw aanvraag ongeveer 4 weken.

Toezicht

De RDW houdt toezicht op bedrijven die een RDW-erkenning hebben. Hiervoor brengt de RDW jaarlijks een bedrag in rekening, het zogenoemde instandhoudingstarief.

Belangrijk

Het handelaarskenteken mag alleen door u of een door u aangewezen persoon worden gebruikt.

Als u met handelaarskentekenplaten rijdt, moet u altijd het originele handelaarskentekenbewijs/handelaarskentekencard bij u hebben.

Het gebruik van het handelaarskenteken moet direct verband houden met de door uw bedrijf opgegeven bedrijfsactiviteiten. Dus niet voor uitleendoeleinden.

U mag het handelaarskenteken alleen in Nederland gebruiken. Er zijn wel 3 landen waar het gebruik ook is toegestaan, maar met beperkingen:

 • In België en Luxemburg: uitsluitend voor het afleveren of ophalen van een voertuig voor koop en verkoop van het voertuig. Dus niet voor een proefrit.
 • In Duitsland: alleen bedrijfsauto’s mogen met een Nederlands handelaarskenteken in Duitsland rijden. Deze bedrijfsauto’s mogen daar alleen rijden in verband met opbouw, ombouw of herstelwerkzaamheden die daarmee te maken hebben. U moet een schriftelijke bevestiging van de werkplaats bij u hebben waarmee dit kunt aantonen.

Kosten

De RDW brengt kosten in rekening voor het aanvragen van een erkenning, bevoegdheid en/of regeling. De kosten voor het behandelen van een aanvraag betaalt u ook als de RDW uw aanvraag annuleert, weigert of buiten behandeling plaatst. Verder brengt de RDW kosten in rekening voor:

 • een schouwing van een bedrijf naar aanleiding van een wijziging in de bedrijfsgegevens;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • wijzigingen in de bedrijfsgegevens zonder dat een RDW Toezichthouder Bedrijven een schouwing heeft uitgevoerd;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven na een sanctie om te schouwen;
 • het bezoek van een RDW Toezichthouder Bedrijven wanneer een controle na een herschouwing plaatsvindt;
 • Toezicht op erkenningen, bevoegdheden en/of regelingen. Dit heet ‘instandhoudingstarief’. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
 • de beveiliging online communicatie met de RDW. Deze kosten brengt de RDW jaarlijks in rekening. De peildatum hiervoor is 1 januari.
Omschrijving
Aanvraag erkenning handelaarskentekenregeling/handelaarskentekenbewijs €192,30
Bedrijfsbezoek nav een aanvraag erkenning/bevoegdheid €110,00
jaarlijkse kosten erkenning handelaarskentekenregeling €97,90
jaarlijkse kosten beveiliging online verbinding met RDW €19,90
Afgifte extra handelaarskentekenbewijs €40,70

Meer informatie

Meer informatie vindt u in de Informatiemap voor de voertuigbranche.