Transporteur

De RDW verleent ontheffingen voor exceptioneel transport. Exceptioneel transport is transport dat groter en/of zwaarder is dan de wet toestaat. De RDW voert deze taak uit namens alle Nederlandse wegbeheerders. Daarmee levert de RDW een belangrijke bijdrage aan verkeersveiligheid, doorstroming van het verkeer, en behoud van infrastructuur.

Nieuws (Link)

LZV-ontheffing (Link)

Jaarontheffing (Link)

Incidentele ontheffing (Link)

Landbouwontheffing (Link)

Formulieren (Link)

Online diensten (Link)

Prijslijst (Link)

Contact (Link)

English information exceptional transport (Link)

Deutsche Informationen Genehmigung (Link)

Vervoer gevaarlijke stoffen (Link)

Vervoer levende dieren (Link)