Digitale kaart raadplegen

Heeft u een ontheffing? Dan kunt u gebruik maken van de digitale wegenkaart (DWO) Met deze kaart ziet u snel wat de toegestane wegen of beperkingen zijn op een route.
 • (Link)

  DWO en incidentele ontheffing

  Heeft u een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport met een breedte van meer dan 3,50 meter? Raadpleeg maximaal 24 uur vóór de uitvoering van het transport de wegwerkzaamheden op dwo.rdw.nl

  Ook als de route niet over wegen loopt die onder het beheer van het Rijk vallen, kunt u de route op vrije doorgang controleren. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

  Zijn er onvoorziene obstakels (calamiteiten, spoedreparaties) tijdens de rit, dan kunt u informatie inwinnen over eventuele breedtebeperking en verwachte stremmingsduur bij het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) tel. 030 - 280 73 24.

 • (Link)

  DWO en LZV- ontheffing

  Bij een ontheffing LZV hoort de DWO bij het ontheffingsdocument. U bent verplicht deze te laten zien. Dat kan via een geprinte schermafdruk of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).  

  Zelf een route plannen met de digitale wegenkaart ontheffingen

  Ga naar DWO en kies voor ‘LZV’. De toegestane wegen en LZV-kerngebieden kleuren groen. Op de kaart ziet u ook welke kunstwerken beperkend zijn en waarom. Ook is het mogelijk om de wegwerkzaamheden aan te klikken en te tonen.

  Uitbreiding aanvragen

  Als u op een weg wilt rijden met een LZV die nog geen status heeft , is het mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen bij ons. U vraagt dan een uitbreiding van LZV-wegen of LZV-kerngebieden aan met het formulier 'Aanvraag nieuw(e) LZV weg – kerngebied – aansluitroute - 2016'. Voor het aanvragen van een uitbreiding gaat u naar Formulieren voor aanvraag ontheffingen. Wij gaan dan in overleg met de desbetreffende wegbeheerder over het uitbreiden van de autonome beslisruimte.