• (Link)

  DWO en incidentele ontheffing

  Heeft u een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport met een breedte van meer dan 3,50 meter? Raadpleeg maximaal 24 uur vóór de uitvoering van het transport de wegwerkzaamheden op dwo.rdw.nl

  Ook als de route niet over wegen loopt die onder het beheer van het Rijk vallen, kunt u de route op vrije doorgang controleren. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

  Zijn er onvoorziene obstakels (calamiteiten, spoedreparaties) tijdens de rit, dan kunt u informatie inwinnen over eventuele breedtebeperking en verwachte stremmingsduur bij het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) tel. 030 - 280 73 24.

 • (Link)

  DWO en LZV- ontheffing

  Bij een ontheffing LZV hoort de DWO bij het ontheffingsdocument. U bent verplicht deze te laten zien. Dat kan via een geprinte schermafdruk of een mobiel apparaat (smartphone of tablet).  

  Zelf een route plannen met de digitale wegenkaart ontheffingen

  Ga naar DWO en kies voor ‘LZV’. De toegestane wegen en LZV-kerngebieden kleuren groen. Op de kaart ziet u ook welke kunstwerken beperkend zijn en waarom. Ook is het mogelijk om de wegwerkzaamheden aan te klikken en te tonen.

  Uitbreiding aanvragen

  Als u op een weg wilt rijden met een LZV die nog geen status heeft , is het mogelijk om hiervoor een aanvraag in te dienen bij ons. U vraagt dan een uitbreiding van LZV-wegen of LZV-kerngebieden aan met het formulier 'Aanvraag nieuw(e) LZV weg – kerngebied – aansluitroute - 2016'. Voor het aanvragen van een uitbreiding gaat u naar Formulieren voor aanvraag ontheffingen. Wij gaan dan in overleg met de desbetreffende wegbeheerder over het uitbreiden van de autonome beslisruimte.  

 • (Link) Waarom is het belangrijk om de DWO te gebruiken?

  U krijgt de route die u aangevraagd heeft. Als voorbeeld: de DWO routeert via de pont Rozenburg terwijl u eigenlijk via de rijkswegen had willen rijden. De ontheffingsmedewerker kan de aangevraagde route vervolgens gelijk uitzetten bij de betreffende wegbeheerder.
 • (Link) Hoe kan het dat ik in de DWO een route kan plannen en ik toch een afwijzing van de wegbeheerder krijg?

  De DWO kiest de kortste route. De DWO routeert nooit over wegen die fysiek geblokkeerd zijn in verband met lengte/ breedte/ hoogte/ massa. Maar de DWO houdt geen rekening met VRI’s, straatmeubilair, midden geleiders, lantaarnpalen, rammelstroken, (verhoogde) rotondes, bomen etc. Daarom is het belangrijk dat u zelf de route aangeeft in de DWO. Gebruik hiervoor eventueel routeerpunten. Het sluit niet uit dat de wegbeheerder uw route alsnog afwijst. In dat geval bellen wij u en kijken samen naar een eventuele alternatieve route.
 • (Link) Waarom is het exacte laad- en losadres zo belangrijk?

  Het is mogelijk dat de route niet gerouteerd kan worden in verband met eventuele beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan de N381. Deze provinciale weg heeft een hoogte- en gewichtsbeperking.

  Als u het juiste laad- of losadres, de bouwlocatie opgeeft of een huisnummer vermeld in een straat kan het zijn dat de beperkingen niet van toepassing zijn. Als wij deze informatie bij u moeten opvragen, vertraagt dit de afhandeling.

  Geeft de DWO aan dat het huisnummer onbekend is? Vermeld dit dan bij de opmerkingen. Dit geldt ook voor bouwlocaties die u niet kunt opgegeven in de DWO. Kies hierbij de dichtstbijzijnde straat en vermeldt bij de opmerkingen de bouwlocatie.