Incidentele ontheffingen

Jaarontheffingen

LZV-ontheffingen

Landbouwontheffingen

Specifieke doeleinden en opleiding

Aanvraag ontheffing annuleren of wijzigen

Ontheffingen voor modulaire voertuigen

Ontheffingen voor modulaire voertuigen kunnen na 1 maart 2015 alleen aangevraagd worden met een SERT-document. U kunt een SERT-document aanvragen bij de fabrikant van het voertuig.