Incidentele ontheffingen

Een incidentele ontheffing is een ontheffing die per keer wordt afgegeven.