Benodigde gegevens en documenten voor incidentele ontheffingen

Als u met een voertuig dat groter of zwaarder is dan wettelijk is toegestaan over de Nederlandse weg wilt rijden, moet u bij de RDW een ontheffing aanvragen. Om de ontheffing te kunnen krijgen, moet het voertuig aan bepaalde eisen voldoen. In dit artikel leest u hoe en welke voertuiggegevens de RDW beoordeelt en welke documenten nodig zijn.

Voertuiggegevens

Bij de beoordeling van een Nederlands voertuig maken we gebruik van de gegevens in de basisregistratie voertuigen van de RDW. Deze gegevens aangevuld met de gegevens die op een Attest, een verklaring voor zwaar transport of een SERT-document staan, stellen ons in staat te beoordelen of uw voertuig geschikt is voor het transport. Bij onduidelijkheid kunnen we een tekening van uw voertuigcombinatie opvragen.

Attest

Een attest is verplicht bij transporten met Nederlandse voertuigen met een gewicht boven de 50 ton. U kunt het document aanvragen voor zowel Nederlandse als buitenlandse voertuigen. Het attest vraagt u aan via de fabrikant of importeur (niet verplicht voor buitenlandse voertuigen). 
Lees meer over de voorwaarden voor een ontheffing met een massa tot 100.000 kg.

Het beleid van Attesten kunt u vinden in de Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten

SERT

SERT staat voor Special European Registration Trailer. Een SERT-document is een technisch document voor getrokken materieel. Het bevat alle technische gegevens en samenstelmogelijkheden van het voertuig. Het SERT-document is voor Nederlandse voertuigen verplicht bij aslastverhogingen.
Na 1 december 2014 kunnen ontheffingen voor modulaire voertuigen alleen aangevraagd worden met een SERT-document. Een modulair voertuig is een voertuig dat bestaat uit meerdere delen die elk een eigen voertuigidentificatienummer (VIN) hebben.
U kunt een SERT-document aanvragen bij de fabrikant van het voertuig. Bent u een fabrikant, maak dan gebruik van de SERT invulinstructie versie mei 2013 (pdf, 656kb)

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed