Digitale kaart

Ingeval van een incidentele ontheffing voor exceptioneel transport met een breedte vanaf 3,50 meter moet de gebruiker van de ontheffing maximaal 24 uur vóór de uitvoering van het exceptionele transport voor wegen onder beheer van het Rijk, de wegwerkzaamheden raadplegen op dwo.rdw.nl

Ook als de route niet over wegen loopt die onder het beheer van het Rijk vallen, kunt u de route op vrije doorgang controleren. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

Zijn er onvoorziene obstakels (calamiteiten, spoedreparaties) tijdens de rit, dan kunt u informatie inwinnen over eventuele breedtebeperking en verwachte stremmingsduur bij het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) tel. 030 - 280 73 24