Ook als de route niet over wegen loopt die onder het beheer van het Rijk vallen, kunt u de route op vrije doorgang controleren. Hiervoor hoeft u niet in te loggen.

Zijn er onvoorziene obstakels (calamiteiten, spoedreparaties) tijdens de rit, dan kunt u informatie inwinnen over eventuele breedtebeperking en verwachte stremmingsduur bij het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) tel. 030 - 280 73 24.

DocumentRDW-handleiding DWO (pdf, 1mb)