Aanvraag passage met minder speling

De voorwaarden zijn aangegeven in de beleidsregel ‘ontheffingverlening exceptionele transporten’. Als u een viaduct met minder speling wilt passeren, moet u daarom bij de aanvraag aantonen dat de route aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • er is geen alternatieve route mogelijk om uw bestemming te bereiken
  • er is geen andere wijze van vervoer mogelijk, bijvoorbeeld transport over het water
  • er zijn geen voertuig-technische oplossingen mogelijk, bijvoorbeeld de inzet van een dieplader.

U moet bij een aanvraag motiveren waarom u een viaduct met minder speling wilt passeren. Uiteraard onderzoeken wij of er een alternatieve route mogelijk is.  De betreffende wegbeheerder moet altijd toestemming geven voor het passeren van een viaduct met minder speling. 

Rijkswegen en provinciale wegen

Op rijkswegen en provinciale wegen zijn wij terughoudend als het gaat om passage van viaducten met minder speling. De snelheden op deze wegen zijn hoog en de mogelijkheden voor bijzondere verrichtingen zijn beperkt. 

Niet-rijkswegen en provinciale wegen

Op het onderliggend wegennet (niet-rijkswegen en provinciale wegen) gaat het in veel gevallen om een viaduct dat vlak na het beginpunt of vlak voor de eindbestemming zit. Een alternatieve route is hierdoor niet aanwezig, of de wegbeheerder geeft aan dat het alternatief niet wenselijk is. In zulke gevallen kan het voorkomen dat de RDW de beoordeling of aan de voorwaarden wordt voldaan zelf uitvoert.