Kunstwerken

Aan het passeren van kunstwerken op de Nederlandse wegen zijn voor transport met een GTW zwaarder dan 150 ton voorwaarden verbonden.

Passeren kunstwerken met transporten zwaarder dan 150 ton

Onderaan deze pagina kunt u het overzicht van de kunstwerken downloaden waarbij voor transporten met een GTW zwaarder dan 150.000 kg. de volgende voorwaarden gelden:

 • Bij een kunstwerk waar ter plaatse geen, of slechts een versmalde vluchtstrook aanwezig is moet men het volgende aanhouden:
  Dubbelbaans auto(snel)wegen: het transport moet de inhaalstrook berijden; Enkelbaans (auto)wegen: het transport moet het midden van de rijbaan berijden.
 • Het gebruik van de spitsstrook is niet toegestaan.
 • Er mag geen overig verkeer aanwezig zijn 30 meter voor en achter het transport, of naast het transport op dezelfde rijbaan..
 • Op rijbanen met een vluchtstrook moet het transport de rechter rijbaan berijden.
 • Op rijbanen zonder vluchtstrook of met een versmalde vluchtstrook moet het transport het midden van de twee rechtse rijstroken berijden
 • DocumentOverzicht kunstwerken voor transporten zwaarder dan 150 ton - 2016 (pdf, 591kb) 

Voorwaarden vanaf 15 juni 2015 voor transporten zwaarder dan 100 ton

Voorwaarden bij passage van kunstwerken (bruggen en viaducten) gelegen in wegen onder beheer van het Rijk. Tenzij anders vermeld onder "passagevoorwaarden" is bij de passage van elk kunstwerk, genoemd in de trajectbeschrijving, het volgende van kracht:

 • Tussen transport en vangrail dient aan weerskanten een afstand van minimaal één strookbreedte (circa 3 meter) aangehouden te worden, binnen deze grenzen rijdt het transport zoveel mogelijk rechts.
 • Bij een kunstwerk waarop dit niet mogelijk is dient het transport het midden van de rijbaan te berijden.
 • Er mag geen vrachtverkeer (verkeer > 3500 kg) aanwezig zijn 50 meter voor en achter het transport, alsmede naast het transport op dezelfde rijbaan.
 • Als zich een op- of afrit aanwezig binnen 3 meter van de rand bevindt, dan mag deze alleen buiten het kunstwerk bereden worden.

Toelichting voorwaarden

 • Het verkeer mag niet direct langs de brugrand rijden.
 • Het gebruik van spitsstroken, ook indien deze open zijn, of vluchtstroken is niet toegestaan.
 • De transport-begeleiding schermt waar nodig een spitsstrook af.
 • Zie onderstaande figuren ter illustratie.
Begeleiden van transporten boven de 100 ton

Toelichting afbeelding

 1. 2 rijstroken. Transport over midden van de 2 rijstroken. Beide rijstroken afschermen.
 2. 2 of meer rijstroken en 1 vluchtstrook of gesloten spitsstrook. Transport over rechter rijstrook; rechter rijstrook afschermen.
 3. 2 of meer rijstroken en 1 geopende spitsstrook. Transport over rechter rijstrook; zowel rechter rijstrook als spitsstrook afschermen.
 4. Op- of afrit binnen 3 meter van de rand van het kunstwerk. Alleen voor of na het kunstwerk in- resp. uitvoegen.