Levertijden incidentele ontheffingen

Wij streven naar onderstaande levertijden voor het afgeven van incidentele ontheffingen. De levertijd is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en onze beslisruimte. Hierdoor kunnen wij de levertijd niet garanderen.

In behandeling nemen aanvraag

Vallen de afmetingen van het transport binnen de autonome beslisruimte die wij hebben gekregen van de wegbeheerder, dan geven we toestemming zonder de wegbeheerder te raadplegen. Vallen de afmetingen buiten de autonome beslisruimte dan moeten we toestemming vragen aan de wegbeheerder voor uw transport. De wegbeheerder kan in zo'n geval ook aanvullende eisen stellen. Een aanvraag neemt dan meer tijd in beslag.

De behandeltijd van een aanvraag wordt o.a. bepaald door de complexiteit van een aanvraag.

Onder complexiteit verstaan we:

  • De afmetingen/massa van het transport. Bij grotere afmetingen/massa is er bijvoorbeeld meer overleg nodig met verschillende betrokken partijen of er moeten berekeningen plaatsvinden door derden.
  • Het aantal routes. Bij meerdere routes bevragen we meerdere wegbeheerders.

Afgifte ontheffingen

  U heeft uw ontheffing gemiddeld binnen 14 dagen. Om het afhandelingsproces te versnellen doet u het volgende:
  • Maak gebruik van onze webmodule in combinatie met een geplande route in de DWO.
  • Dien samen met het transport een tekening van de lading in.
  • Stuur een goed en nauwkeurig routevoorstel mee.
  • Vermeld in de geplande route het huisnummer van de los-laadlocatie. Voor een zo'n goed mogelijke route gebruikt u de via-punten in de route. U kunt een via-punt niet inzetten als extra losadres. 

Afhandeltijd registratie niet-Nederlandse voertuigen

Niet-Nederlandse voertuigen moeten vanaf 1 maart 2015 geregistreerd staan bij ons voordat u een ontheffing voor exceptioneel transport kunt aanvragen. De registratie van een voertuig neemt gemiddeld 3 weken in beslag. Eenmaal geregistreerd kan de ontheffing voor een buitenlands voertuig sneller worden afgegeven.

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed