In behandeling nemen aanvraag

Heeft uw voertuigcombinatie (inclusief ondeelbare lading) maximaal de onderstaande afmetingen? Dan neemt de RDW de aanvraag met voorrang in behandeling. Dit versnelt de doorlooptijd van de aanvraag. De afmetingen zijn:

  • Breedte ≤ 3,50 m
  • Hoogte ≤ 4,25 m
  • Lengte ≤ 27,50 m
  • Massa ≤ 100.000 kg

Afgifte ontheffingen

De RDW streeft naar onderstaande levertijden:
2 werkdagen 4 werkdagen 5 werkdagen
breedte ≤ 3.50 meter ≤ 4.50 meter > 4.50 meter
hoogte ≤ 4.25 meter ≤ 4.50 meter > 4.50 meter
lengte ≤ 27,50 meter ≤ 40 meter > 40 meter
gewicht ≤100.000 kg ≤ 100.000 kg >100.000 kg en <150.000 kg

Afhandeltijd registratie niet-Nederlandse voertuigen

Niet-Nederlandse voertuigen moeten vanaf 1 maart 2015 geregistreerd staan bij de RDW voordat u een ontheffing voor exceptioneel transport kunt aanvragen. De registratie van een voertuig neemt gemiddeld 3 weken in beslag. Eenmaal geregistreerd kan de ontheffing voor een buitenlands voertuig sneller worden afgegeven.

Levertijden als toestemming wegbeheerder nodig is

Vallen de afmetingen van het transport binnen de autonome beslisruimte die de RDW heeft gekregen van de wegbeheerder, dan kan de RDW toestemming geven zonder de wegbeheerder te raadplegen.

Vallen de afmetingen buiten de autonome beslisruimte dan moet de RDW toestemming vragen aan de wegbeheerder voor uw transport. De wegbeheerder kan in zo'n geval ook aanvullende eisen stellen. Een aanvraag neemt dan meer tijd in beslag.

Complexiteit van de aanvraag

De complexiteit van de aanvraag hangt af van de afmeting van het transport. Bij grotere afmetingen is er onder andere meer overleg nodig met de verschillende betrokken partijen. Ook komt het vaker voor dat een bepaalde route niet geschikt is.