Levertijden incidentele ontheffingen

De RDW streeft naar onderstaande levertijden voor het afgeven van incidentele ontheffingen. De levertijd is afhankelijk van de complexiteit van de aanvraag en de beslisruimte van de RDW. Hierdoor kan de RDW deze niet garanderen.

In behandeling nemen aanvraag

Heeft uw voertuig maximaal de onderstaande afmetingen? Dan neemt de RDW deze aanvragen met voorrang in behandeling. Hierdoor wordt de doorlooptijd van deze aanvragen versnelt. De afmetingen zijn:

  • Breedte ≤ 3,50 m
  • Hoogte ≤ 4,25 m
  • Lengte ≤ 27,50 m
  • Massa ≤ 100.000 kg

Afgifte ontheffingen

De RDW streeft naar onderstaande levertijden:

2 werkdagen 4 werkdagen 10 werkdagen
breedte ≤ 3.50 meter ≤ 4.50 meter > 4.50 meter
hoogte ≤ 4.25 meter ≤ 4.50 meter > 4.50 meter
lengte ≤ 27,50 meter ≤ 40 meter > 40 meter
gewicht ≤100.000 kg ≤ 100.000 kg >100.000 kg en <150.000 kg
Let op! U moet rekening houden met een levertijd van minimaal 5 werkdagen in plaats van 2 werkdagen als:

  • het voertuig zwaarder is dan 50.000 kg en
  • als een van de wegbeheerders Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Zuid-Holland of Noord-Holland is.

De levertijd is dan langer omdat de aanvraag beoordeeld moet worden door een ingenieursbureau.

Afhandeltijd registratie niet-Nederlandse voertuigen

Niet-Nederlandse voertuigen moeten vanaf 1 maart 2015 geregistreerd staan bij de RDW voordat u een ontheffing voor exceptioneel transport kunt aanvragen. De registratie van een voertuig neemt gemiddeld 3 weken in beslag. Eenmaal geregistreerd kan de ontheffing voor een buitenlands voertuig sneller worden afgegeven.

Levertijden als toestemming wegbeheerder nodig is

Vallen de afmetingen van het transport binnen de autonome beslisruimte die de RDW heeft gekregen van de wegbeheerder, dan kan de RDW toestemming geven zonder de wegbeheerder te raadplegen.

Vallen de afmetingen buiten de autonome beslisruimte dan moet de RDW toestemming vragen aan de wegbeheerder voor uw transport. De wegbeheerder kan in zo'n geval ook aanvullende eisen stellen. Een aanvraag neemt dan meer tijd in beslag.

Complexiteit van de aanvraag

De complexiteit van de aanvraag hangt af van de afmeting van het transport. Bij grotere afmetingen is er onder andere meer overleg nodig met de verschillende betrokken partijen. Ook komt het vaker voor dat een bepaalde route niet geschikt is.