Markering

Exceptionele transporten moet u vaak voorzien van markeringen (borden). De details hiervan zijn vastgelegd in de beleidsregel voor exceptioneel transport, bijlage A artikel 6. In dit artikel vindt u een samenvatting van de regels. Wij verwijzen u voor de juiste details naar de beleidsregels, onderaan deze pagina.

Geel bord

Bij een transport met een totale lengte langer dan 27 meter moet u aan de achterkant van het transport een geel bord bevestigen. Op dit bord moet in zwarte tekens staan: “uitzonderlijk vervoer” of “transport exceptionnel” of “convoi exceptionnel”.

Zwaailicht

Bij een breedte > 3,00 m moet een deugdelijk werkend zwaai- flits- of knipperlicht worden gebruikt

Zijmarkering

Bij een exceptioneel transport met een totale lengte langer dan 22 meter moet u opvallende markering op de zijkant van het transport aanbrengen.

Uitstekende lading

Bij een in de lengte of breedte uitstekende lading, moet deze van een markering zijn voorzien overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 130 tot en met 133 van Bijlage VIII van de Regeling voertuigen.

Eisen aan markering

Meer informatie over markering kunt u lezen in:

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed