Een ontheffing aanvragen voor specifieke doeleinden en opleiding

Zo vraagt u een ontheffing voor specifieke doeleinden en opleiding aan:

 1. U downloadt het formulier ‘DocumentAanvraag voor ontheffing voor specifieke doeleinden (docx, 54kb)of Document'Aanvraag ontheffing voor opleiding transportbegeleider' (docx, 53kb).
 2. U vult het formulier volledig in.
 3. Stuur het formulier samen met de documenten die u moet meesturen (zie verderop in dit artikel) naar: deze link opent in een nieuw venster[email protected].
 4. De RDW beoordeelt uw aanvraag.
 5. Na goedkeuring ontvangt u digitaal de ontheffing.
 6. De levertijden zijn gelijk aan de levertijden voor incidentele ontheffingen en afhankelijk van de breedte, hoogte, lengte en het gewicht van uw transport.
 7. De ontheffing voor specifieke doeleinden en opleiding is 1 jaar geldig.

Voorwaarden bij ontheffing specifieke doeleinden

 • U kunt maximaal 4 voertuigen of samenstellen van voertuigen opgeven (artikel 13 van de algemene voorschriften 'vervangend voertuig of samenstel van voertuigen' is van toepassing).
 • Een routedeel mag niet meer bedragen dan 15 kilometer. Hierbij wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid. De route kan hierdoor in sommige gevallen iets langer zijn. De wegbeheerder en de behandelaar beoordelen dit.

Voorwaarden bij ontheffing opleiding

 • De route voor een bepaalde les of examenontheffing bestaat uit verkeerssituaties die nodig zijn voor opleiding en examinering. Op het formulier ‘Aanvraag voor ontheffing van specifieke doeleinden of opleiding’ geeft u een uitvoerige routebeschrijving op.
 • U kunt maximaal 4 voertuigen of samenstellen van voertuigen opgeven (artikel 13 van de algemene voorschriften ‘vervangend voertuig of samenstel van voertuigen’ is van toepassing).
 • U kunt niet meer dan 5 routedelen (onbeladen/beladen) opgeven.

Documenten die u moet meesturen bij ontheffing specifieke doeleinden

Voor de ontheffing voor specifieke doeleinden moet u documenten opsturen, waaruit blijkt dat u langdurig en veelvuldig gebruik maakt van de route waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Wilt u meer informatie over de benodigde documenten, dan kunt u een e-mail sturen naar deze link opent in een nieuw venster[email protected] of telefonisch contact met ons opnemen. Het telefoonnummer is 079 345 81 34.

Kosten

Voor het raadplegen van de kosten van de ontheffing voor specifieke doeleinden en opleiding gaat u naar de 'Prijslijst.