Ontheffingen voor specifieke doeleinden en voor opleiding transportbegeleider

De ‘ontheffing voor specifieke doeleinden’ vraagt u aan als u langdurig en vaak gebruik maakt van een bepaalde route.

De ‘ontheffing voor opleiding transportbegeleider’ vraagt u aan als u als rijschool of opleidingsbedrijf iemand wilt opleiden of examineren voor het getuigschrift transportbegeleider. Met deze ontheffing mag er meer dan één transportbegeleider aanwezig zijn tijdens de opleiding of het examen. Er zijn geen beperkingen in lengte, breedte, hoogte en gewicht.

Wat kunt u doen?

Voorwaarden bij ontheffing voor specifieke doeleinden

 • Het exceptionele transport vindt langdurig en vaak plaats op één bepaalde route. U stuurt documenten mee waaruit dit blijkt.
 • De lengte van de route is niet meer dan 15 kilometer.
 • De route is de meest veilige en doelmatige route.
 • U kunt maximaal 4 voertuigen of samenstellen van voertuigen opgeven (artikel 13 van de algemene voorschriften, 'vervangend voertuig of samenstel van voertuigen', is van toepassing).

Voorwaarden bij ontheffing voor opleiding transportbegeleider

 • De route bestaat uit verkeerssituaties die nodig zijn voor opleiding en examinering. Op het aanvraagformulier geeft u een uitvoerige routebeschrijving waaruit dit blijkt.
 • De ontheffing voor opleiding transportbegeleider geven wij af aan rijscholen of opleidingsbedrijven voor de opleiding ‘particulier transportbegeleider’.
 • U kunt maximaal 4 voertuigen of samenstellen van voertuigen opgeven (artikel 13 van de algemene voorschriften, ‘vervangend voertuig of samenstel van voertuigen’, is van toepassing).

Een ontheffing voor specifieke doeleinden of voor opleiding transportbegeleider aanvragen

Zo vraagt u een ontheffing voor specifieke doeleinden of een ontheffing voor opleiding transportbegeleider aan:

 1. U downloadt het formulier ‘Aanvraag voor ontheffing voor specifieke doeleinden (docx, 54kb)of 'Aanvraag ontheffing voor opleiding transportbegeleider' (docx, 53kb).
 2. U vult het formulier volledig in.
 3. Stuur het formulier samen met de documenten die u moet meesturen naar: [email protected].
 4. Wij behandelen uw aanvraag.
 5. Na goedkeuring ontvangt u digitaal de ontheffing.
 6. De levertijden zijn gelijk aan de levertijden voor incidentele ontheffingen en afhankelijk van de breedte, hoogte, lengte en het gewicht van uw transport.

Geldigheid ontheffing

Beide ontheffingen zijn 1 jaar geldig. 

Kosten

Voor het raadplegen van de kosten van de ontheffing voor specifieke doeleinden en opleiding gaat u naar de Prijslijst Ontheffingen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed