Regels voor veilige passage automatisch werkende overweg met bomen waarbij de naderende trein de overweg activeert (AHOB)

Als u een AHOB nadert en er komt een trein aan, dan volgt er een standaard programma:

 1. Gedurende 5 seconden branden de rode lichten en klinken de bellen
 2. De volgende 12 seconden dalen de bomen zodat ze de halve weg afsluiten

Een aantal belangrijke regels voor een veilige passage is:

 1. Altijd eerst onderzoeken of een alternatieve route mogelijk is zonder overwegen.
 2. Vraag in het geval van exceptioneel vervoer een ontheffing aan bij de RDW.
 3. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen.
 4. Probeer niet vanuit stilstand, maar vanuit een beweging de overweg te passeren.
 5. Als de benodigde tijd om de gehele vrachtwagencombinatie voorbij het laatste spoor te brengen maximaal 15 seconden bedraagt is een veilige oversteek mogelijk. Er kan dan nog geen trein aanwezig zijn.
  Let daarbij op factoren die de snelheid kunnen beperken zoals verkeer en kleine boogstralen aan de overkant van de overweg.
 6. Het dalen van de boom zet in na 5 seconden op een standaard AHOB. Deze kan de vrachtwagen raken en beschadigden.
  Een overweg boom is zodanig geconstrueerd dat bij voldoende grote dwarskrachten deze beheerst breekt. Bij een conflictsituatie is het beter een boom te breken dan een treinbotsing te riskeren. Ieder motorvoertuig heeft voldoende kracht om de boomweerstand te overwinnen.
 7. Het is niet toegestaan met stalen rupsbanden een overweg te passeren.
 8. Als het transport een geringe bodemvrijheid heeft (dieplader) kan dat een conflict opleveren op een diepladergevoelige overweg. Deze bijzondere overwegen zijn opgenomen opdeze link opent in een nieuw venster de digitale wegenkaart.
 9. Als het niet mogelijk is om binnen de 15 seconden de overweg vrij te maken in verband met de aankomende trein dan wel dalende overwegbomen, is het nodig dat u op tijd deze link opent in een nieuw venstercontact opneemt met ProRail . ProRail kan dan maatregelen treffen ten behoeve van het mogelijk maken van dit transport. Let er op dat afhankelijk van de te nemen maatregelen een bepaalde voorbereidingstijd nodig is. Het is niet mogelijk om à la minute in te grijpen in de treindienst.
 10. Ook voor niet actief beveiligde overwegen is het van belang dat u van tevoren nagaat of de overweg binnen 15 seconden vrijgemaakt kan worden.

Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op:

 • voertuigen die onderdeel uitmaken van evenementen (optochten in kader van carnaval, bloemencorso etc.) en
 • op werkvoertuigen en
 • op vervoer over niet openbare overwegen

Haven- en industrielijnen

Op baanvakken waar treinen met lage snelheid rijden bestaan ook overwegen met alleen lichten, en overwegen waarbij de trein stilstaat voor de overweg en pas mag rijden als deze geactiveerd is.

Niet actief beveiligde overwegen

Daarnaast zijn er overwegen op zeer rustige wegen waar geen beveiliging is aangebracht. De weggebruiker moet zelf uitkijken of er een trein nadert. Het is niet aan te raden deze overwegen te passeren met exceptioneel transport.