Passeren van een overweg

Als u met een exceptioneel transport een overweg passeert, dan wilt u dit uiteraard op een veilige manier doen. Als transporteur kunt u bepalen of er aanvullende maatregelen nodig zijn voor het veilig passeren van het baanvak.

Wat kunt u doen?

Weet u niet zeker of u binnen 15 seconden de overweg kunt passeren, dan moet misschien het baanvak worden afgesloten voor treinverkeer of moet een andere voorzorgsmaatregel genomen worden. Neem dan minimaal 48 uur van te voren contact op met ProRail: +31 84 086 78 80 (gratis). Bij twijfel geldt: Neem zeker contact op!

Regels voor veilige passage automatisch werkende overweg met bomen waarbij de naderende trein de overweg activeert (AHOB)

Als u een AHOB nadert en er komt een trein aan, dan volgt er een standaard programma:

 1. Gedurende 5 seconden branden de rode lichten en klinken de bellen
 2. De volgende 12 seconden dalen de bomen zodat ze de halve weg afsluiten

Een aantal belangrijke regels voor een veilige passage is:

 1. Altijd eerst onderzoeken of een alternatieve route mogelijk is zonder overwegen.
 2. Vraag in het geval van exceptioneel vervoer een ontheffing aan bij de RDW.
 3. Wacht tot het rode licht gedoofd is, er kan nog een trein komen.
 4. Probeer niet vanuit stilstand, maar vanuit een beweging de overweg te passeren.
 5. Als de benodigde tijd om de gehele vrachtwagencombinatie voorbij het laatste spoor te brengen maximaal 15 seconden bedraagt is een veilige oversteek mogelijk. Er kan dan nog geen trein aanwezig zijn.
  Let daarbij op factoren die de snelheid kunnen beperken zoals verkeer en kleine boogstralen aan de overkant van de overweg.
 6. Het dalen van de boom zet in na 5 seconden op een standaard AHOB. Deze kan de vrachtwagen raken en beschadigden.
  Een overweg boom is zodanig geconstrueerd dat bij voldoende grote dwarskrachten deze beheerst breekt. Bij een conflictsituatie is het beter een boom te breken dan een treinbotsing te riskeren. Ieder motorvoertuig heeft voldoende kracht om de boomweerstand te overwinnen.
 7. Het is niet toegestaan met stalen rupsbanden een overweg te passeren.
 8. Als het transport een geringe bodemvrijheid heeft (dieplader) kan dat een conflict opleveren op een diepladergevoelige overweg. Deze bijzondere overwegen zijn opgenomen op de digitale wegenkaart.
 9. Als het niet mogelijk is om binnen de 15 seconden de overweg vrij te maken in verband met de aankomende trein dan wel dalende overwegbomen, is het nodig dat u op tijd contact opneemt met ProRail . ProRail kan dan maatregelen treffen ten behoeve van het mogelijk maken van dit transport. Let er op dat afhankelijk van de te nemen maatregelen een bepaalde voorbereidingstijd nodig is. Het is niet mogelijk om à la minute in te grijpen in de treindienst.
 10. Ook voor niet actief beveiligde overwegen is het van belang dat u van tevoren nagaat of de overweg binnen 12 seconden vrijgemaakt kan worden.

Bovenstaande richtlijnen zijn ook van toepassing op:

 • voertuigen die onderdeel uitmaken van evenementen (optochten in kader van carnaval, bloemencorso etc.);
 • werkvoertuigen;
 • vervoer over niet openbare overwegen;
 • haven- en industrielijnen;
 • overwegen met alleen lichten;
 • overwegen waarbij de trein stilstaat voor de overweg en pas mag rijden als deze geactiveerd is.  

Niet actief beveiligde overwegen

Er zijn ook overwegen op zeer rustige wegen waar geen beveiliging is aangebracht. De weggebruiker moet zelf uitkijken of er een trein nadert. Het wordt sterk afgeraden om deze overwegen te passeren met exceptioneel transport.

Diepladergevoelige overwegen

Zo kunt u de gegevens van diepladergevoelige overwegen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO) vinden:

 1. Open de DWO.
 2. Zoom in naar de overweg waarvan u de gegevens wilt zien.
 3. Vink ‘spoorwegovergang’ aan. Op de kaart verschijnen de overwegen als blauwe bolletjes.
 4. Klik met de rechter muisknop op de overweg en klik vervolgens op ‘toon details’.
 5. In het venster dat verschijnt vindt u onder ‘spoorwegovergang details’ de gegevens met betrekking tot de vereiste bodemvrijheid van de dieplader. Hierbij zijn de volgende gegevens van belang:
  - as-afstanden dieplader: het aantal meter tussen het hart van de laatste as vóór het diepladerbed tot het hart van de eerste as ná het diepladerbed;
  - de hierbij behorende vereiste bodemvrijheid: het aantal centimeter dat er aan vrije ruimte tussen het wegdek en de onderkant van het diepladerbed minimaal beschikbaar moet zijn.

Let op: in de DWO staan ook overwegen die niet diepladergevoelig zijn, maar die een LZV-goedkeuring (roodtijd-verlenging) hebben.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed