Passage kunstwerken

Aan het passeren van kunstwerken op de Nederlandse wegen zijn voor transport met een GTW zwaarder dan 100 ton voorwaarden verbonden.

Wat kunt u doen?

Passeren kunstwerken met transporten zwaarder dan 100 ton

Bij het passeren van kunstwerken (bruggen en viaducten) gelden de volgende voorwaarden (tenzij ander vermeld onder passagevoorwaarden):

 • Tussen transport en vangrail moet u aan beide kanten een afstand van minimaal één strookbreedte (circa 3 meter) aanhouden. Binnen deze grenzen rijdt het transport zoveel mogelijk rechts.
 • Bij een kunstwerk waarop dit niet mogelijk is moet het transport in het midden van de rijbaan rijden.
 •  Er mag geen vrachtverkeer (verkeer > 3500 kg) aanwezig zijn 50 meter voor en achter het transport of naast het transport op dezelfde rijbaan.
 • Als er een op- of afrit aanwezig is binnen 3 meter van de rand, dan mag u alleen buiten het kunstwerk rijden.

Passeren kunstwerken met transporten zwaarder dan 150 ton

Op deze pagina kunt u het overzicht van de kunstwerken downloaden waarbij voor transporten met een GTW zwaarder dan 150.000 kg. de volgende aanvullende voorwaarden gelden:

 • Bij een kunstwerk waar ter plaatse geen, of slechts een versmalde vluchtstrook aanwezig is moet u het volgende aanhouden: Dubbelbaans auto(snel)wegen: het transport moet de inhaalstrook berijden; Enkelbaans (auto)wegen: het transport moet het midden van de rijbaan berijden.
 • Het gebruik van de spitsstrook is niet toegestaan.
 • Er mag geen overig verkeer aanwezig zijn 30 meter voor en achter het transport, of naast het transport op dezelfde rijbaan.
 • Op rijbanen met een vluchtstrook moet het transport de rechter rijbaan berijden.
 • Op rijbanen zonder vluchtstrook of met een versmalde vluchtstrook moet het transport het midden van de twee rechtse rijstroken berijden

Daarnaast kunnen in de ontheffing nog aanvullende passage voorwaarden worden opgegeven per kunstwerk. Deze staan in de toelichting hieronder.

Toelichting voorwaarden

 • Het verkeer mag niet direct langs de brugrand rijden.
 • Het gebruik van spitsstroken, ook als deze open zijn, of vluchtstroken is niet toegestaan.
 • De transport-begeleiding schermt waar nodig een spitsstrook af.
 • Zie de afbeelding ter illustratie.
Begeleiden van transporten boven de 100 ton

Toelichting afbeelding

 1. 2 rijstroken. Transport over midden van de 2 rijstroken. Beide rijstroken afschermen.
 2. 2 of meer rijstroken en 1 vluchtstrook of gesloten spitsstrook. Transport over rechter rijstrook; rechter rijstrook afschermen.
 3. 2 of meer rijstroken en 1 geopende spitsstrook. Transport over rechter rijstrook; zowel rechter rijstrook als spitsstrook afschermen.
 4. Op- of afrit binnen 3 meter van de rand van het kunstwerk. Alleen voor of na het kunstwerk in- resp. uitvoegen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed