Afspraken

Voor meer informatie over de afspraken over rijtijden en transportbegeleiding gaat u naar 'Rijtijden en transportbegeleiding autosnelwegen' en 'Rijtijden en transportbegeleiding onderliggend wegennet'. Deze afspraken zijn vastgelegd in de beleidsregel Exceptioneel Transport, (Artikel 14 en 15).

Afwijkingen

Wegbeheerders mogen afwijken van de begeleidingsvoorschriften als doorstroming en veiligheid in gevaar komen. De wegbeheerder moet dan wel een motivatie op basis van artikel 2 WvW 1994 (Veiligheid) tonen.