Rijtijden en transportbegeleiding

Transportbegeleiding is het begeleiden van een exceptioneel transport en het afschermen voor andere weggebruikers. Het doel hiervan is het bewaken van de veiligheid en doorstroming van het overige verkeer. De afmetingen van uw transport bepalen of begeleiding van uw transport verplicht is. De begeleiding gebeurt door één of meer erkende particuliere begeleiders die gecertificeerd zijn volgens de Nederlandse richtlijnen. Zij gebruiken hiervoor speciaal ingerichte voertuigen.

Voor meer informatie over transportbegeleiding kunt u terecht op de website van de Vereniging Transport Begeleiders (VTB).

Afspraken

Voor meer informatie over de afspraken over rijtijden en transportbegeleiding gaat u naar 'Rijtijden en transportbegeleiding autosnelwegen' en 'Rijtijden en transportbegeleiding onderliggend wegennet'. Deze afspraken zijn vastgelegd in de beleidsregel Exceptioneel Transport, (Artikel 14 en 15).

Afwijkingen

Wegbeheerders mogen afwijken van de begeleidingsvoorschriften als doorstroming en veiligheid in gevaar komen. De wegbeheerder moet dan wel een motivatie op basis van artikel 2 WvW 1994 (Veiligheid) tonen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed