Rijtijden en transportbegeleiding onderliggend wegennet

Als u een ontheffing wilt aanvragen voor exceptioneel transport, dan is het belangrijk dat de veiligheid van andere weggebruikers niet in het geding komt. Om dit te borgen is de afspraak over transportbegeleiding gemaakt.

De afspraken over transportbegeleiding zijn vastgelegd in de beleidsregel Exceptioneel Transport. Hieronder staat het overzicht voor N-wegen onder beheer van Rijkswaterstaat (RWS) provincies, gemeenten en waterschappen.

Breedte transporten

Transportbreedte Begeleiders Rijtijden Dagen van de week
tot en met 3.50 m Geen Geen beperkingen Geen beperkingen
3.51 m - 4.00 m Eén Geen beperkingen Geen beperkingen
4.01 m - 4.50 m Twee 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*
4.51 m - 5.00 Twee 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*
5.01 m en breder Twee 22.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*

* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend

Lengte transporten

Transport lengte Begeleiders Rijtijden Dagen van de week
tot en met 27.50 m Geen Geen beperkingen Geen beperkingen
27.51 m - 32.00 m Eén 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*
32.01 - 50.00 m Twee 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*
50.01 m en langer Twee 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Of voorschrift wegbeheerder Alle (za. + zo. geen beperking)*

* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend

Massa transporten

Criterium Begeleiders Rijtijden Dagen van de week
Geen bijzondere verrichtingen Geen Geen beperkingen Geen beperkingen
Wel bijzondere verrichtingen Ter plaatse van de verrichting: Twee Ter plaatse van de verrichting: 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*
Tot en met 100.000 kg Geen Geen beperkingen Geen beperkingen
100.001 kg en zwaarder Twee 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*

* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend

Hoogte transporten

Criterium Begeleiders Rijtijden Dagen van de week
Geen bijzondere verrichtingen Geen Geen beperkingen Geen beperkingen
Wel bijzondere verrichtingen Ter plaatse van de verrichting: Twee Ter plaatse van de verrichting: 10.00 - 15.00 uur en 20.00 - 06.00 uur Alle (za. + zo. geen beperking)*

* Voor rijden op zaterdag of zondag is het advies van de wegbeheerder bepalend

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed