Routeonderzoek

In dit artikel vindt u informatie over de route van het exceptionele transport. In een aantal gevallen mag u een voorkeursroute opgeven. In andere gevallen moet u een routeonderzoek uit laten voeren.

Wat kunt u doen?

Zorgen voor vrije doorgang (voor alle ontheffingen)

Als u de incidentele of langlopende ontheffing heeft ontvangen, moet u er zeker van zijn dat het transport mogelijk is over de ontheven wegen. Wegwerkzaamheden kunt u zelf raadplegen op de digitale wegenkaart. Als er geen vrije doorgang is moet u uw transport op een ander tijdstip of een andere dag (maar binnen de geldigheid van de ontheffing) plannen.

Voorkeursroute incidentele ontheffing

Als u een incidentele ontheffing voor ondeelbare lading aanvraagt, mag u bij uw aanvraag een voorkeursroute opgeven. De RDW gaat na of de route geschikt is. Geeft u geen route op of is uw voorkeursroute niet geschikt, dan bepalen wij de route voor u. Voor het aanvragen van ontheffingen gaat u naar 'Formulieren voor aanvraag ontheffingen' .

Welke informatie moet er in het routeonderzoek staan?

De informatie die in het routeonderzoek moet komen te staan is:

  1. een omschrijving van de te rijden route;
  2. of en op welke punten in de route een mogelijke beperking kan worden verwacht (deze beperking kan bestaan uit de fysieke hoogte van een viaduct, een rotonde of scherpe bocht, een mogelijke beperking in breedte en/of massa);
  3. een visuele weergave van de route en foto’s van knelpunten;
  4. hoe een specifieke situatie kan worden opgelost;
  5. of inzet van één of meerdere begeleidingsvoertuigen noodzakelijk is;
  6. gedurende hoeveel minuten een verrichting het overig verkeer hindert;
  7. of u al contact gehad heeft met wegbeheerders en met wie.

Verplicht routeonderzoek bij incidentele ontheffing

Voordat u de ontheffing aanvraagt, bent u -afhankelijk van de afmetingen van het transport- verplicht om een routeonderzoek uit te voeren. In andere gevallen is het belangrijk, maar niet verplicht.

In de tabel hieronder kunt u terugvinden vanaf welke maten dit belangrijk of verplicht is.
Breedte 4.51 m en meer Belangrijk
Lengte 32.01 m en meer Belangrijk
Hoogte 4.41 m en meer Verplicht*

* U moet de volledige routebeschrijving op de aanvraag invullen.

Meer informatie

Voor meer informatie over Transportbegeleiding gaat u naar 'Transportbegeleiding'
Voor het downloaden van een aanvraagformulier gaat u naar Formulieren Incidentele ontheffingen

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed