Voorschriften en bepalingen in de incidentele ontheffing

Een incidentele ontheffing heeft naast de Algemene voorschriften en bepalingen ook nog voorschriften en bepalingen die per ontheffing kunnen verschillen. U kunt hierbij denken aan transportbegeleiding, beperkingen in rijtijden, afstemmen en markering. Als u (als transporteur) zich niet aan de regels houdt, heeft dit bij aanhouding gevolgen. In dit artikel kunt u lezen wat de algemene voorschriften zijn voor een incidentele ontheffing.

Algemene voorschriften in de incidentele ontheffing

De algemene voorschriften worden bij iedere ontheffing gevoegd. Hierin staan regels waaraan u (de transporteur) zich moet houden. Voor de actuele inhoud van de algemene voorschriften verwijzen wij u naar de website wetten.overheid.nl

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed