Algemene voorschriften in de incidentele ontheffing

De algemene voorschriften worden bij iedere ontheffing gevoegd. Hierin staan regels waaraan u (de transporteur) zich moet houden. Voor de actuele inhoud van de algemene voorschriften verwijzen wij u naar de website wetten.overheid.nl