Benodigde gegevens en documenten voor jaarontheffingen

Als u met een voertuig dat groter of zwaarder is dan wettelijk is toegestaan over de Nederlandse weg wilt rijden, moet u bij de RDW een ontheffing aanvragen. Om de ontheffing te kunnen krijgen, moet het voertuig aan bepaalde eisen voldoen. In dit artikel leest u hoe en welke voertuiggegevens de RDW beoordeelt en welke documenten nodig zijn.

Wat kunt u doen?

Voertuiggegevens

Bij de beoordeling van een Nederlands voertuig maken we gebruik van de gegevens in de basisregistratie voertuigen van de RDW. Deze gegevens aangevuld met de gegevens die op een Attest, een verklaring voor zwaar transport of een SERT-document staan, stellen ons in staat te beoordelen of uw voertuig geschikt is voor het transport. Bij onduidelijkheid kunnen we een tekening van uw voertuigcombinatie opvragen.

Attest

Een RDW-attest is een technisch document voor motorvoertuigen dat verplicht gebruikt wordt als de RDW een jaarontheffing verleent voor voertuigen met een massa tot 100.000 kg. In dit document zijn de technische aslasten en combinatiegewichten vastgelegd. U moet dit document kunnen tonen bij een controle op de weg.

Voor meer informatie gaat u naar 'Voorwaarden ontheffing met een massa tot 100.000 kg'

Het attest vraagt u aan via de fabrikant of importeur. Meer informatie over het beleid van attesten kunt u vinden op https://wetten.overheid.nl: de Beleidsregel ontheffing gerelateerde voertuigdocumenten.

SERT-document voor modulaire voertuigen

SERT staat voor Special European Registration Trailer. Een SERT-document is een technisch document voor getrokken materieel. Het bevat alle technische gegevens en samenstelmogelijkheden van het voertuig.

Na 1 december 2014 kunnen ontheffingen voor modulaire voertuigen alleen aangevraagd worden met een SERT-document. Een modulair voertuig is een voertuig dat bestaat uit meerdere delen die elk een eigen voertuigidentificatienummer (VIN) hebben.

U kunt een SERT-document aanvragen bij de fabrikant van het voertuig.

Bent u een fabrikant, maak dan gebruik van de SERT invulinstructie versie mei 2013 (pdf, 656kb) 

Digitale wegenkaart ontheffingen (DWO)

Met een jaarontheffing heeft u ook de beschikking over de digitale wegenkaart ontheffingen (DWO). Een jaarontheffing heeft een landelijke dekking, waardoor deze geldig is voor alle toegestane wegen van alle wegbeheerders. De toegestane wegen kunt u opvragen via de digitale wegenkaart ontheffingen. Ook de beperkingen (zoals hoogtegegevens en wegwerkzaamheden) worden op de kaart getoond. Deze digitale kaart hoort bij het ontheffingsdocument. De transporteur is verplicht om deze te kunnen tonen. Dat kan via een geprinte schermafdruk of een mobiel apparaat (smartphone of tablet) waarop de website met route te tonen is.

Zelf een route plannen met de digitale wegenkaart ontheffingen

Nadat u op dwo.rdw.nl de keuze heeft gemaakt voor het type jaarontheffing en de afmetingen en massa van het transport heeft ingevoerd, laat de kaart in de kleur groen het netwerk van wegen zien waarover u mag rijden. Op de kaart ziet u ook welke kunstwerken beperkend zijn en waarom. Ook is het mogelijk de wegwerkzaamheden aan te klikken en te tonen.

U kunt eenvoudig een route plannen door de plaats, straatnaam en eventueel huisnummer in te voeren. U kunt er zelfs voor kiezen om een route te plannen waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van wegen die zijn vrijgegeven voor de betreffende afmetingen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed