Over landbouwontheffing

Een (on)gekentekend, langzaam voertuig geschikt voor land- of bosbouw mag niet altijd zonder ontheffing op de openbare weg rijden. Dit type voertuig wordt binnen de RDW ‘landbouwvoertuig’ genoemd.

Breedte

Voor landbouwvoertuigen kunt u een ontheffing krijgen voor een maximum breedte van 3,50 meter. Deze ontheffing vraagt u aan bij de RDW. Is uw voertuig breder dan 3,50 meter of valt deze met andere afmetingen of massa buiten de wettelijke maten, dan moet u een ontheffing aanvragen bij de betreffende wegbeheerder.

Lading

Een landbouwontheffing is geldig voor het landbouwvoertuig en een getrokken werktuig als dat van toepassing is. Getrokken werktuigen of aanhangers mogen niet beladen zijn.

Ontheffing

Voor landbouwvoertuigen kan een langlopende ontheffing voor een maximum breedte van 3,50 meter worden aangevraagd met een geldigheid van drie jaar. In het overzicht wegbeheerder landbouwontheffing kunt u zien voor welke wegbeheerders een landbouwontheffing door de RDW afgegeven kan worden. Voor wegbeheerders waar de RDW geen ontheffing voor kan afgeven, zult u uw aanvraag moeten doen bij de betreffende wegbeheerder. Blijkt een voor u noodzakelijke weg niet door een wegbeheerder vrijgegeven te zijn dan kunt u contact opnemen met of mailen naar de RDW.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed