Beleidsregel LZV

De ‘Beleidsregel keuring en ontheffingverlening LZV’ beschrijft hoe de RDW het beleid voor lange zware voertuigen (LZV’s) uitvoert. In de beleidsregel vindt u informatie over de regelgeving.

 Het gaat over:

  • het verkrijgen van de goedkeuringen voor de voertuigen,
  • het verkrijgen van het certificaat voor de chauffeur,
  • het verkrijgen van ontheffingen,
  • beperkingen en algemene voorschriften bij het gebruik van de ontheffing LZV.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de zomer van 2011 besloten de LZV op structurele basis toe te staan. In de voorafgaande onderzoeks- en ervaringsfase is vastgesteld op welke manier dit wordt vormgegeven en welke zaken nog kunnen veranderen. Dit heeft er voor gezorgd dat: