CROW-Publicatie

Om de wegbeheerder te helpen bij het beoordelen van de aanvraag van de RDW is de zogenoemde CROW-publicatie ‘LZV’s op het onderliggend wegennet’ (publicatie 320) opgesteld. Deze richtlijn ondersteunt de wegbeheerder om bij de afweging niet alleen aandacht te hebben voor het individuele wegvak, maar ook voor het netwerkniveau. Dit moet er toe leiden dat de meest geschikte routes voor LZV’s beschikbaar komen.

Op basis van nieuw verkregen beslisruimte breidt de RDW de digitale kaart met de LZV-wegen uit met de betreffende wegen en kunnen de transporteur en anderen transporteurs hiervan gebruik maken.

Deze publicatie is te verkrijgen bij het CROW. Voor meer informatie kunt u Externe linkde website van het CROW raadplegen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed