Soorten ontheffingen LZV

Met een LZV (lange zware vrachtvoertuigen) mag uitsluitend worden gereden met een ontheffing. Er zijn 3 soorten ontheffingen, die op basis van verschillende criteria en voor verschillende doelen worden afgegeven. Hieronder worden deze toegelicht. Onderaan de pagina vindt u informatie over de kosten voor de ontheffingen. Een ontheffing bestaat uit de gegevens van het voertuig, de vrijgegeven LZV wegen en de beperkingen en algemene voorschriften voor het gebruik van een LZV. Alleen bedrijfsauto’s waarvoor het kentekenbewijs is voorzien van een LZV-aantekening komen in aanmerking voor een ontheffing.

Soorten

De RDW geeft onderstaande ontheffingen af voor LZV’s.

  • Basisontheffing LZV: Met een Basisontheffing LZV wordt er een ontheffing afgegeven om te mogen rijden op wegen die zijn vrijgegeven voor LZV’s
  • Incidentele ontheffing LZV : Een incidentele ontheffing vraagt u aan als uw vestigingsplaats niet (meer) aansluit op een LZV route.
  • Opleidingsontheffing LZV: Deze ontheffing is bedoeld voor het rijden met een LZV tijdens de opleiding en examinering van chauffeurs.

Basisontheffing LZV

Met een basisontheffing mag u rijden op de wegen die staan op de digitale wegenkaart ontheffingen. De ontheffing wordt voor een jaar afgeven voor het trekkende voertuig met een LZV aantekening op het kentekenbewijs. Bij een buitenlands voertuig geldt geen aantekening op het kentekenbewijs maar een attest. Hierover kunt u meer lezen op de pagina ‘benodigde documenten’. De levertijd van een basisontheffing is 5 werkdagen. U vraagt de Basisontheffing LZV aan via het Aanvraagformulier basisontheffing LZV.

Incidentele ontheffing LZV Aansluitroute

U komt in aanmerking voor incidente ontheffing voor een aansluitroute als uw vestigingsplaats van oudsher op desbetreffende locatie gevestigd is en dat de ruimtelijke vormgeving rond het bedrijf ingrijpend is veranderd. Voordat er ontheffing verleend kan worden moet er eerst toestemming worden gegeven door de wegbeheerder uwe aansluitroute kunt u aanvragen via het formulier Aanvraagformulier kerngebied/aansluitroute. De RDW zal de route bevragen bij de wegbeheerder. De wegbeheerder neemt hier een besluit over en vervolgens wordt door de RDW het besluit schriftelijk aan u medegedeeld. Na een positief besluit kan er ontheffing aangevraagd worden. Als u al een bestaande aansluitroute heeft kunt u de ontheffing hiervoor met uw aanvraagformulier basisontheffing LZV aanvragen.

Opleidingsontheffing LZV

Deze opleiding is bedoeld voor de opleiding en examinering van chauffeurs. Deze ontheffing is voor maximaal 1 voertuig per ontheffing. Belangrijk is dat de chauffeur alle mogelijke verkeerssituaties tegenkomt, en op wegen mag rijden waar regulier LZV is toegestaan. In samenspraak met het CBR/CVV, wegbeheerders en transporteurs zijn de routes te gebruiken uit de digitale wegenkaart ontheffingen. Voor het aanvragen voor deze ontheffing gebruikt u het aanvraagformulier incidentele ontheffing LZV.

Incidentele ontheffing LZV evenementen of wegwerkzaamheden

Soms kunt u door wegwerkzaamheden geen gebruik maken van een (vrijgegeven) LZV weg. Of u gebruikt een LZV ten behoeve van evenementen. In deze gevallen kunt u een incidentele ontheffing voor een omleidingsroute aanvragen via het aanvraagformulier incidentele ontheffing LZV. De RDW zal de route bevragen bij de wegbeheerder. De wegbeheerder neemt hier een besluit over. Na dit besluit ontvangt u van de RDW de incidentele ontheffing of een gemotiveerde afwijzing.

Kosten ontheffing LZV

De kosten van een ontheffing LZV staan vermeld in de prijslijst ontheffingen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed