Soorten

De RDW geeft onderstaande ontheffingen af voor LZV’s.

  • Basisontheffing LZV: Met een Basisontheffing LZV wordt er een ontheffing afgegeven om te mogen rijden op wegen die zijn vrijgegeven voor LZV’s
  • Incidentele ontheffing LZV : Een incidentele ontheffing vraagt u aan als uw vestigingsplaats niet (meer) aansluit op een LZV route.
  • Opleidingsontheffing LZV: Deze ontheffing is bedoeld voor het rijden met een LZV tijdens de opleiding en examinering van chauffeurs.

Basisontheffing LZV

Met een basisontheffing mag u rijden op de wegen die staan op de deze link opent in een nieuw vensterdigitale wegenkaart ontheffingen. De ontheffing wordt voor een jaar afgeven voor het trekkende voertuig met een LZV aantekening op het kentekenbewijs. Bij een buitenlands voertuig geldt geen aantekening op het kentekenbewijs maar een attest. Hierover kunt u meer lezen op de pagina ‘benodigde documenten’. De levertijd van een basisontheffing is 5 werkdagen. U vraagt de Basisontheffing LZV aan via het Aanvraagformulier basisontheffing LZV.

Incidentele ontheffing LZV Aansluitroute

U komt in aanmerking voor incidente ontheffing voor een aansluitroute als uw vestigingsplaats van oudsher op desbetreffende locatie gevestigd is en dat de ruimtelijke vormgeving rond het bedrijf ingrijpend is veranderd. Voordat er ontheffing verleend kan worden moet er eerst toestemming worden gegeven door de wegbeheerder uwe aansluitroute kunt u aanvragen via het formulier Aanvraagformulier kerngebied/aansluitroute. De RDW zal de route bevragen bij de wegbeheerder. De wegbeheerder neemt hier een besluit over en vervolgens wordt door de RDW het besluit schriftelijk aan u medegedeeld. Na een positief besluit kan er ontheffing aangevraagd worden. Als u al een bestaande aansluitroute heeft kunt u de ontheffing hiervoor met uw aanvraagformulier basisontheffing LZV aanvragen.

Opleidingsontheffing LZV

Deze ontheffing is bedoeld voor de opleiding en examinering van chauffeurs. Deze ontheffing is voor maximaal één voertuig met 3 gebieden aan te vragen. Belangrijk is dat de chauffeur alle mogelijke verkeerssituaties in deze routes tegenkomt. In Nederland zijn verschillende routes gepland, deze routes zijn in samenspraak met het CBR/CCV en de wegbeheerders opgesteld. De routes worden niet vrijgegeven voor andere doeleinden. Voor het aanvragen van deze ontheffing gebruikt u het aanvraagformulier incidentele ontheffing LZV.

Incidentele ontheffing LZV evenementen of wegwerkzaamheden

Soms kunt u door wegwerkzaamheden geen gebruik maken van een (vrijgegeven) LZV weg. Of u gebruikt een LZV ten behoeve van evenementen. In deze gevallen kunt u een incidentele ontheffing voor een omleidingsroute aanvragen via het aanvraagformulier incidentele ontheffing LZV. De RDW zal de route bevragen bij de wegbeheerder. De wegbeheerder neemt hier een besluit over. Na dit besluit ontvangt u van de RDW de incidentele ontheffing of een gemotiveerde afwijzing.

Kosten ontheffing LZV

De kosten van een ontheffing LZV staan vermeld in de prijslijst ontheffingen.