Grootste veranderingen

In het verleden maakte de RDW op basis van transportgegevens en start- en eindpunt een route. Nu is voor transporteurs op een kaart te zien welke route mogelijk is. Daarnaast is voor de transporteur in één oogopslag duidelijk welke route wordt aangevraagd. Dit scheelt afstemming en dat versnelt het hele proces. De DWO verstrekt informatie over doorrijdhoogtes, maximale belastingen, diepladergevoelige spoorwegovergangen en wegwerkzaamheden. Tijdens het project zijn transporteurs, hun belangenorganisaties en wegbeheerders betrokken geweest. Met deze inbreng is dit project gerealiseerd.

Veilig en vertrouwd

De RDW is in Nederland aangewezen als centrale ontheffingverlener voor exceptionele transporten. Met dit projectresultaat levert de RDW een belangrijke bijdrage aan de verkeersveiligheid, de economie, de doorstroming en het beheer en onderhoud van de wegeninfrastructuur.

Ontheffingen voor (land)bouwvoertuigen

Op 13 december 2016 is de motie Van Helvert aangenomen. In deze motie wordt de RDW verzocht om de ontheffingverlening voor (land)bouwverkeer centraal te regelen. Tot het moment dat de centralisatie een feit is bestaat voor wegbeheerders de mogelijkheid om de RDW mandaat te verlenen om uit hun naam ontheffingen voor (land)bouwverkeer te verzorgen. Een voorbeeld van dit mandaat kunt u aanvragen via [email protected]