Een langlopende ontheffing voor een landbouwvoertuig vraagt u met het formulier Document'Aanvraag landbouwontheffing'  (docx, 40kb) bij ons aan.

Ga voor meer informatie over het registreren van een landbouwvoertuig naar 'Registratieplicht (land) bouwvoertuigen'.