Werkzaamheden Afsluitdijk (A7)

De komende jaren zijn er grootschalige werkzaamheden op de Afsluitdijk. Deze werkzaamheden zijn van invloed op passagemogelijkheden van exceptionele transporten over de A7.

Vanaf 24 juni 2019 tot en met (volgens planning) juli 2021 kunnen er geen transporten breder dan 300 cm plaatsvinden via de Afsluitdijk. Dit in verband met diverse verkeersmaatregelen, waaronder een 2-0-systeem. Hierdoor is er dan een maximale breedte van slechts 300 cm per rijbaan beschikbaar. Transporten met een lengte van meer dan 2200 cm moet de RDW altijd bevragen bij de wegbeheerder en kunt u niet uitvoeren met een langlopende ontheffing.

LZV-ontheffing

Heeft u een geldige LZV-ontheffing? Dan mag u wel gebruik blijven maken van de Afsluitdijk.