Gebruikersvoorwaarden RDW-certificaat

 
Hier leest u alles over de gebruikersvoorwaarden bij het hebben van een RDW certificaat.

Artikel 1 – Inleiding

Om de toegang tot haar applicaties en systemen te beveiligen geeft de RDW als Certification Authority (CA) digitale certificaten uit. U heeft van de RDW een CD-rom gekregen met daarop het digitale certificaat. Het certificaat heeft u nodig om toegang te krijgen tot de RDW-applicaties.

Op de CD-rom staat een “privé-sleutel”. Om het certificaat te kunnen gebruiken moet u de cd-rom en de privé-sleutel op uw PC installeren. Het wachtwoord staat in de brief die u van de RDW heeft ontvangen. Na de installatie moet u voor uw privé-sleutel zelf een wachtwoord kiezen. Dit wachtwoord moet uit minimaal 6 tekens te bestaan. U kunt kiezen uit alle letters van het alfabet (inclusief hoofdletters) en de cijfers 0 t/m 9.

Artikel 2 – Verplichtingen van de certificaathouder

Als houder van een certificaat heeft u de volgende verplichtingen:

 1. Bescherming/beveiliging
  U zorgt voor voldoende bescherming/beveiliging van:

  - de CD-rom met het certificaat en privé-sleutel;
  - de brief van de RDW met daarin het installatiewachtwoord van uw . certificaat en uw privé-sleutel;
  - uw privé-sleutel en het door u zelf gekozen wachtwoord.

  Als u het certificaat door iemand anders laat installeren, moet u het installatiewachtwoord en het door u zelf gekozen wachtwoord voldoende beschermen.

 2. Verlies/diefstal
  U moet onmiddelijk de RDW bellen bij verlies/diefstal van:

  - de CD-rom;
  - de brief van de RDW met uw wachtwoord;
  - uw privé-sleutel of wachtwoord waarmee uw privé-sleutel is beveiligd.

  Het telefoonnummer is (0598) 69 33 69

 3. Verandering
  Als de inhoud van een certificaat verandert moet u meteen contact opnemen met de RDW.
 4. Gebruiken waarvoor het is bedoeld
  Het certificaat is alleen bedoeld voor identificatie en bepalen van de betrouwbaarheid. De RDW is niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) ontstaan door het gebruik van een RDW-certificaat als het gebruik niet overeenkomt met het doel waarvoor het certificaat is uitgegeven.

Artikel 3 – Toepasselijkheid van het RDW Certification Practice Statement

Het RDW Certification Practice Statement (CPS) maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.Alle voorschriften van het CPS zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen de RDW en de certificaathouder. Het CPS kunt u vinden op www.rdw.nl (zoek op: cps).

Artikel 4 – Accepteren van deze voorwaarden

Door installatie van het certificaat verklaart de certificaathouder aan de voorwaarden voor de verkrijging ervan en aan de gebruikersvoorwaarden te (blijven) voldoen. Ook verklaart de certificaathouder dat hij weet dat hij jaarlijks moet betalen voor het in stand houden van een beveiligde RDW verbinding als hij een RDW erkend bedrijf heeft met een erkenning of bevoegdheid.