RDW certificaat

Als u diensten afneemt van een organisatie, wilt u uiteraard dat de digitale communicatie tussen u en dat bedrijf veilig is. Daarom werkt de RDW met zogenoemde softcertificaten die zorgen voor een veilig berichtenverkeer.

Om gebruik te kunnen maken van de digitale diensten van de RDW, is het noodzakelijk dat u beschikt over een RDW-certificaat. U ontvangt zo’n certificaat door u te registreren bij de RDW. Als u een erkenning heeft van de RDW, dan heeft u al een certificaat en kunt u daarmee gebruik maken van de digitale diensten.

Certificaat installeren

U moet het certificaat installeren op de computer waarmee u gebruik gaat maken van de internetdiensten van de RDW of op de server waarop uw xml-applicatie draait. Als u het certificaat vervangt, moet u eerst het oude RDW-certificaat verwijderen.  

Voorwaarden gebruik certificaat

Aan het gebruik van RDW-certificaten zijn voorwaarden verbonden. In het Certificate Practice Statement (CPS) (pdf, 1mb) van de RDW staan alle voorwaarden beschreven. Met het CPS wil de RDW alle betrokken partijen inzicht geven in zijn manier van werken. Het beschrijft de procedures die de RDW hanteert en geeft de rechten en plichten aan van de betrokken partijen. De belangrijkste voorwaarden staan vermeld in 'Gebruikersvoorwaarden certificaat'.