Vervoer levende dieren

Voor het vervoeren van levende dieren zijn voor Europa regels vastgesteld. Als u levend vee langer dan 8 uur gaat vervoeren, dan moet uw voertuig aan een aantal eisen voldoen. Dit is gewaarborgd door een zogenaamd VLD-certificaat.
Om een VLD-certificaat te krijgen, moeten voertuigen een inrichtingskeuring door de RDW ondergaan. De inrichting moet voldoen aan de eisen, die zijn gesteld in Verordening (EG) NR. 1/2005. In deze verordening staan de algemene eisen beschreven, die gelden voor alle vervoermiddelen voor lange transporten. Ook staan hierin de aanvullende eisen voor transporten van eenhoevigen, runderen, schapen, geiten en varkens. De eisen vindt u in onderstaand document.

Certificaat

Als uw VLD-voertuig aan alle eisen en voorwaarden voldoet, krijgt u een certificaat van goedkeuring, dat vijf jaar geldig is. Iedere vijf jaar moet u het voertuig dus opnieuw laten keuren. U moet zelf de geldigheid van het certificaat in de gaten houden.

De RDW registreert de keuringsgegevens van VLD-voertuigen die in Nederland zijn gekeurd. U kunt het VLD-certificaat opvragen dat bij uw voertuig hoort en een aantal gegevens van het voertuig inzien, zoals de diersoorten waarvoor het voertuig gekeurd is.

Keuring

Voor inrichtingskeuringen van voertuigen voor het vervoer van levende dieren (VLD) kunt u terecht bij zeven RDW-locaties. Dit zijn de keuringsstations in Almelo, Arnhem, Den Bosch, Heerenveen, Nieuwegein, Roosendaal en Venlo.

Voor het laten keuren van uw voertuig voor VLD, neemt u de volgende stappen:

  1. Vul het  Contactformulier in. Geef aan dat u een afspraak in wilt plannen voor een VLD keuring.
  2. U ontvangt via het keuringsstation een bevestiging.
  3. Op de dag van de afspraak gaat u met het voertuig naar het keuringsstation en u neemt de benodigde documenten mee. Zorgt u er voor, dat het voertuig gereinigd en ontsmet is.
  4. U vult ter plaatse een aanvraag in, waarin u aangeeft welke diersoort u wilt vervoeren. U kunt het voorbeeldformulier 'Certificaat van goedkeuring VLD (pdf, 450kb)  gebruiken om van te voren de juiste gegevens in te vullen. Dit versnelt de aanvraag op het keuringsstation.
  5. De technische medewerker beoordeelt of het voertuig aan de geldende inrichtingseisen voldoet.
  6. U betaalt de kosten van de keuring.
  7. Na goedkeuring ontvangt u van de RDW-medewerker direct het VLD-certificaat.

Voor veeschepen moet u contact opnemen met de afdeling Testen Nationaal. 

Documenten die u moet meenemen

U moet (als dit is afgegeven) een transportvergunning Type 2 van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit (NVWA) meenemen waarop staat welke dieren u mag vervoeren.

Aanvullende documenten

Als het te vervangen certificaat nog geldig is, dan moet u deze ook meenemen. Dit om te voorkomen, dat er twee geldige certificaten in omloop komen.

Kosten

Vanaf 1 januari 2014 gelden er twee soorten keuringen met bijbehorende tarieven. Als het voertuig alleen wordt getoetst aan de eisen van Hoofdstuk II uit de Bijlage van Verordening (EG) NR. 1/2005 is er sprake van een basiskeuring. Als er een uitgebreide keuring moet plaatsvinden, waarbij ook de eisen van Hoofdstuk VI moeten worden gecontroleerd, geldt een hoger tarief. Dit hogere tarief is van toepassing op voertuigen die zijn bestemd voor het vervoer van als landbouwhuisdier gehouden geiten, runderen (waaronder kalveren), schapen en varkens, alsmede als landbouwhuisdier gehouden of geregistreerde eenhoevigen.
Omschrijving Kosten
Uitgebreide keuring vervoer levende dieren €171,00
Basiskeuring vervoer levende dieren €92,00

Voor schepen gelden andere tarieven. Informeer hiervoor bij de afdeling Testen Nationaal.