Nederland kent verschillende wegbeheerders: 

  • Rijkswaterstaat
  • Provincies 
  • Waterschappen 
  • Gemeenten 
  • Havenbedrijven, ProRail, Staatsbosbeheer, tolwegen en –tunnels.

De RDW heeft contact met al deze wegbeheerders over bijvoorbeeld ontheffingverlening voor exceptioneel transport.


Ontheffingen voor exceptioneel transport met kenteken

In de Wegenverkeerwet is  geregeld dat de RDW namens alle wegbeheerders ontheffingen voor exceptioneel transport afgeeft. De wegbeheerder mag niet meer zelf een ontheffing afgeven voor exceptioneel transport dat is voorzien van een kenteken.

Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO)

De Digitale Wegenkaart Ontheffingen (DWO) biedt transporteurs op een kaart aan de ene kant de mogelijkheid om een route te bepalen voor een transport waarvan de afmetingen binnen de jaarontheffing vallen en aan de andere kant om een routevoorstel te doen voor een transport met grotere afmetingen. De DWO verstrekt informatie over doorrijdhoogtes, maximale belastingen, diepladergevoelige spoorwegovergangen en wegwerkzaamheden. Wegbeheerders kunnen veranderingen op of aan wegen doorgeven aan de RDW. Transporteurs of hun vertegenwoordigers kunnen eenvoudig routes plannen voor exceptioneel transport en deze, samen met een ontheffingsaanvraag, bij de RDW indienen. De RDW beoordeelt dan samen met de betrokken wegbeheerders of de aangevraagde route mogelijk is.