Gegevens die u kunt opvragen uit onze registers

Als verzekeraar kunt u toegang krijgen tot onze registers. Hier vindt u een overzicht van de gegevens die u kunt gebruiken. 
Wees ervan bewust dat hier regels aan zijn verbonden. 
 • Naam product Omschrijving Mogelijk voor deze doelen Mogelijk via 
  Verificatie geldigheid rijbewijs als legitimatie Checken of een rijbewijs geldig is ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen'  RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)

  Kosten

  Omschrijving Kosten
  Geldigheid rijbewijs controleren €0,19
 • Naam product Omschrijving Mogelijk voor deze doelen Mogelijk via
  WAM raadplegen op kenteken/peildatum
  Gegevens opvragen over de dekking van een verzekering op een bepaalde datum over een bepaald voertuig, aangevuld met gegevens van de verzekeringsinstantie. Dit in het kader van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’
  RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  Gratis raadplegen verzekeraars- en/of gevolmachtigde gegevens op WAM-code

  Gegevens opvragen over de verzekeraar en/of gemachtigde .

  Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  WAM raadplegen op kenteken zonder schadedatum

  Opvragen van de verzekering(en) van een voertuig (WAM). 

   

  ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  Raadplegen dekking bijzondere kentekens
  Opvragen van de verzekering(en) van een voertuig met een bijzonder kenteken (WAM). ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  Raadplegen verzekering handelaarskenteken
  Opvragen van de verzekering(en) op een bepaalde datum van een voertuig met een handelaarskenteken. 
  ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  Overzicht openstaande dekkingen via CRWAM-applicatie
  Overzicht van alle actuele dekkingen die een verzekeraar bij ons heeft aangemeld. Gratis via CRWAM.
  ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)

  Kosten

  De kosten voor het opvragen van verzekeringsgegevens vindt u hier. Alle genoemde producten hebben deze prijs.
  Alleen het overzicht openstaande dekkingen via de CRWAM-applicatie en het raadplegen verzekeraars- en/of gevolmachtigde gegevens op WAM-code zijn gratis.

  Omschrijving Kosten
  Verzekeringsregister raadplegen €0,45
 • Naam product  Omschrijving  Mogelijk voor deze doelen Mogelijk via
  1. Op kenteken raadplegen van voertuiggegevens op kenteken
  U ziet voertuiggegevens, BPM-bedrag en APK-vervaldatum o.b.v. een kenteken en eventueel een bepaalde datum of een bepaalde datum op een bepaalde tijd. In de CRWAM-applicatie ziet u ook statusgegevens, begin- en einddatum aansprakelijkheid (voor acceptatiedoeleinden).
  ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  2. Raadplegen aansprakelijkheidsgegevens op kenteken, schadedatum en schadedossiernummer
  U ziet persoonsgegevens van de kentekenhouder, beperkte voertuiggegevens, statusinformatie en begin- en einddatum aansprakelijkheid. Dit o.b.v. een kenteken en eventueel een bepaalde datum of een bepaalde datum op een bepaalde tijd. 'Schadeafwikkeling' RDW (InfoRM Schade) en  Solera (provider)
  3. Raadplegen aansprakelijkheidsgegevens handelaarskenteken
  Bedrijfsgegevens van het erkend bedrijf aan wie wij het handelaarskenteken hebben uitgereikt. 'Schadeafwikkeling' (InfoRM) en Totstandkoming en Instandhouding van verzekeringen' (CRWAM)
  RDW (InfoRM Schade en CRWAM)
  4. Raadplegen aansprakelijkheidsgegevens en verzekeringsgegevens handelaarskenteken op kenteken
  Bedrijfsgegevens van het erkend bedrijf aan wie wij het handelaarskenteken hebben uitgereikt en de actuele verzekeringsgegevens. (gecombineerd bericht uit het kentekenregister en verzekeringsregister) 
  'Schadeafwikkeling' en 'Totstandkoming en Instandhouding van verzekeringen'
  RDW (InfoRM Schade en CRWAM) en Solera (provider)
  5. Verificatie aansprakelijkheid
  Op basis van zoekargumenten, geboortedatum en/of postcode en huisnummer geven we aan of een bepaald persoon wel of niet aansprakelijk is voor een bepaald voertuig. 
   ‘Schadeafwikkeling’ en 'Totstandkoming en Instandhouding van verzekeringen' en voor acceptatie-, moraliteits- en fraudeonderzoeken RDW (CRWAM) en Solera (provider)
  6. Verificatie combinatie kenteken met meldcode (zonder verstrekking aanvullende voertuiggegevens)
  Hiermee geven we aan of het opgegeven kenteken en de meldcode bij elkaar horen.
   ‘Schadeafwikkeling’ en ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’ RDW (InfoRM Schade) en  Solera (provider)
  7. Verificatie combinatie kenteken met meldcode (met verstrekking aanvullende voertuiggegevens en statusgegevens)
  Hiermee geven we aan of het opgegeven kenteken en de meldcode bij elkaar horen. Als de combinatie klopt, geven we ook beperkte voertuig- en statusinformatie.
   ‘Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen’  RDW (CRWAM) en Solera (provider)

  Kosten 

  • Producten nummers 1 tot en met 4: tarief 'Online raadplegen kentekenregister'.
  • Product nummer 5: tarief 'Verificatie aansprakelijkheid voertuig'. 
  • Product  nummer 6: tarief 'Kenteken en meldcode controleren, exclusief voertuiggegevens'.
  • Product nummer 7: tarief 'Controle kenteken en meldcode, inclusief  voertuiggegevens'. 
  Omschrijving Kosten
  Online raadplegen kentekenregister €0,45
  Kenteken en meldcode controleren, exclusief voertuiggegevens €0,18
  Controle kenteken/meldcode, inclusief voertuiggegevens €0,45
  Verificatie aansprakelijkheid voertuig €0,18
 • Gratis openbare voertuiggegevens inzien

  U kunt via onze open data gratis openbare voertuiggegevens van het actuele wagenpark in Nederland inzien. Deze gegevens vindt u hier op onze open datawebsite

  Deze gegevens mag u gebruiken voor de doelen 'Schadeafwikkeling' en 'Totstandkoming en instandhouding van verzekeringen'. 

  Betaald voertuiggegevens inzien

  Als bedrijf kunt u bij ons ook betaald toegang krijgen tot een deel van het kentekenregister, zonder de gevoelige gegevens. Dit kan via het web of via XML.

Heeft deze informatie u geholpen?