Verzekeringsmaatschappijen

Verzekeringsmaatschappij

De RDW is de beheerder van het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), ofwel het verzekeringsregister. Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten zijn bevoegd te muteren in het verzekeringsregister.

Mutaties in verzekeringsregister online aanleveren

Toegang tot verzekeringsregister aanvragen

Registreren bij de RDW