Verzekeringsmaatschappij

De RDW is de beheerder van het Centraal Register Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (CRWAM), ofwel het verzekeringsregister. Verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigd agenten zijn bevoegd te muteren in het verzekeringsregister.

Mutaties in verzekeringsregister online aanleveren (Link)

Toegang tot verzekeringsregister aanvragen (Link)

Erkenning bedrijfsvoorraad aanvragen (Link)

Registreren bij de RDW (Link)