Webapplicaties CRWAM en WEBREB

De webapplicaties CRWAM (individuele mutaties) en WEBREB (batchaanlevering) stellen de verzekeringsinstanties in staat om op een veilige manier mutaties online aan te leveren en af te handelen.

De webapplicatie CRWAM biedt u de volgende mogelijkheden:

 1. het online muteren en raadplegen van verzekeringsgegevens;
 2. het raadplegen van het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten Register (CBR) ten behoeve van legitimatie;
 3. het raadplegen van het Kentekenregister ten behoeve van gegevens betreffende voertuigen en kentekenhouders;
 4. het ontvangen van een melding over een voertuig dat van eigenaar is gewisseld terwijl het voertuig bij uw bedrijf in dekking staat;
 5. door de online afhandeling van de mutaties en de onmiddellijke terugkoppeling van de verwerkingsresultaten zal de juistheid van de gegevens in het CRWAM worden verhoogd. Zo weet u dat de door u ingevulde gegevens correct zijn of dat deze vanwege een fout niet verwerkt kunnen worden;
 6. digitaal aanleveren Artikel 34 WAM-verklaring en overzicht van de aangemelde Artikel 34 WAM- verklaringen;
 7. Openstaande historische dekkingen opvragen.

Welke middelen heeft u nodig?

Om gebruik te maken van de webapplicaties moet u de juiste hard- en software hebben. Voor een optimaal gebruik moet uw systeem aan de volgende eisen voldoen:

 • de RDW ondersteunt alleen Microsoft Internet Explorer 11.0 of hoger. 

Beveiliging

Na aanmelding voor het gebruik van de webapplicaties ontvangt uw bedrijf, als rechtspersoon, van de RDW een certificaat en een wachtwoord. Het certificaat is een beveiligingsprogramma dat op een stand-alone PC of een netwerkserver geïnstalleerd moet worden. Met behulp van het certificaat en het wachtwoord wordt op een veilige manier via internet toegang verschaft tot de RDW-registers. Het is van groot belang dat uw bedrijf zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met deze gegevens. Volgens de huidige wet- en regelgeving op het gebied van de privacy mogen persoonsgegevens uit het Kentekenregister uitsluitend worden gebruikt voor het afhandelen van voertuigschade. Hierbij dient in acht te worden genomen dat de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde niet onevenredig wordt geschaad.
De RDW verlangt daarom dat het verkregen certificaat met wachtwoord wordt bewaard in een afgesloten kluis. Ook is het voor uw bedrijf van belang dat de interne autorisaties voor de toegang tot de RDW-registers optimaal zijn geregeld.
Voor meer informatie gaat u naar de Algemene voorwaarden.(link)

Kosten en tarieven

Voor gebruik van het certificaat brengt de RDW een beveiligingstarief in rekening ( Beveiliging online communicatie met RDW).

Voor de aanmelding van de webapplicaties CRWAM en WEBREB en het aan- en afmelden van verzekeringsgegevens wordt geen bedrag in rekening gebracht

Voor het raadplegen van de registers worden kosten in rekening gebracht. U heeft de keuze uit twee betalingswijzen met betrekking tot het raadplegen van voertuiggegevens en, indien van toepassing, initiële kosten. Deze betalingswijzen zijn “Automatische incasso” en “Op rekening”. Op het aanmeldingsformulier kunt u de gewenste mogelijkheid aangeven.

Voor het raadplegen van gegevens wordt per transactie een tarief gehanteerd. De tarieven worden wettelijk vastgesteld.
Omschrijving Kosten
Controle kenteken en meldcode mbv voertuiggegevens €0,41
Online controle kenteken en meldcode €0,16
Verzekeringsgegevens online en selecties €0,41
Online verifi�ren geldigheid rijbewijs €0,17
Jaarlijkse kosten beveiliging online communicatie met RDW €20,50
Opvragen voertuiggegevens via rdw.nl (OVI-zakelijk) €0,16

Zo vraagt u de webapplicaties CRWAM en WEBREB aan:

 1. Vul het Document 'Aanmeldingsformulier online toegang tot de registers van de RDW via de webapplicaties CRWAM en WEBREB' (pdf, 78kb) volledig en correct in
 2. Lees de Algemene Voorwaarden CRWAM en WEBREB
 3. De tekenbevoegde plaatst zijn/haar handtekening
 4. Stuur het formulier naar de RDW, t.a.v. de Unit Handhaving, Postbus 4444, 9640 EE Veendam
 5. U ontvangt per post het certificaat. De pincode ontvangt u apart in een andere brief.
 6. Na ontvangst moet u zelf het certificaat nog op uw computer installeren. Meer hierover leest u in 'Handleiding RDW-certificaat'