Wegbeheerder

In de Wegenverkeerswet zijn de maximale afmetingen en massa’s bepaald voor transport over de weg. Vervoer van grotere, ondeelbare lading is alleen toegestaan met een ontheffing. De RDW is de ontheffingverlener voor alle Nederlandse wegbeheerders. Om deze taak zorgvuldig uit te voeren, werkt de RDW nauw samen met de wegbeheerders.

Nieuws (Link)

Ontheffingen exceptioneel transport (Link)

Incidentele ontheffing (Link)

Langlopende ontheffing (Link)

Ontheffing zelfrijdend werktuig en vervoer ballast en/of kraandelen (Link)

LZV-ontheffing (Link)

Ontheffing (land-) bouwvoertuigen (Link)