Over incidentele ontheffingen

Een incidentele ontheffing is een ontheffing die per keer wordt afgegeven.

Geldigheid

Een transporteur vraagt een incidentele ontheffing aan voor een specifiek transport. De transporteur heeft 4 weken de tijd om het transport uit te voeren. Is er sprake van een project met meerdere gelijke transporten? Dan kan de transporteur een incidentele ontheffing aanvragen die langer geldig is (maximaal 12 weken).

Ondeelbare lading

De RDW geeft een incidentele ontheffing af voor het vervoer van ondeelbare lading. De lading moet ondeelbaar zijn voor de afmetingen waarvoor de ontheffing is afgegeven. Zo lang het gaat om ondeelbare lading, zijn in principe alle afmetingen mogelijk. De fysieke afmetingen van de infrastructuur kunnen wel een beperkende factor zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om een viaducthoogte, die de maximale doorrijhoogte bepaalt de toelaatbare massa bij bruggen, die het maximum gewicht of de maximale aslast bepaalt het profiel van de vrije ruimte (als er bomen vlak langs de kant van de weg staan, beperkt dit de maximale breedte van een transport over deze route).

Voertuigen

De voertuigen die de transporteur inzet, moeten geschikt zijn voor het transport. De RDW controleert vooraf ( aan de hand van de voertuiggegevens) of deze voertuigen voldoen aan de voorwaarden. Voor lengtetransporten > 22,00 m mag de transporteur alleen opleggers en aanhangwagens met gedwongen besturing inzetten. Voor massatransporten > 50.000 kg mag de transporteur alleen voertuigcombinaties inzetten, met toereikende max. aslasten en totaalgewicht van het samenstel (GTW). Voor hoogtetransporten kan in sommige gevallen (afhankelijk van de route) het gebruik van een dieplader worden voorgeschreven. Voor breedtetransporten gelden geen technische voertuigeisen. De informatie over het aantal assen, de last per as en de asafstanden stuurt de RDW mee naar de wegbeheerder. Met deze informatie kunt u berekenen of een transport een brug kan passeren en zo ja, onder welke voorwaarden.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed