Toestemmingsaanvraag

Als de RDW een aanvraag voor een transport krijgt en de transportafmetingen vallen binnen de beslisruimte, dan geeft de RDW zelfstandig een ontheffing af. Vallen (één van) de transportafmetingen buiten de beslisruimte, dan ontvangt u een toestemmingsaanvraag van de RDW.

Beoordelen van de toestemmingsaanvraag

U als wegbeheerder beoordeelt of de opgegeven route geschikt is voor een transport met de opgegeven transportafmetingen en gewichten (waaronder eventuele aslast en asafstand). Deze gegevens zijn opgenomen in de toestemmingsaanvraag. Het is mogelijk om de route te bekijken op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen ( https://dwo.rdw.nl). Ga hiervoor naar het tabblad “Route afstemmen” en voer bij “registreer” het ontheffingsnummer in. De route verschijnt dan op de kaart.

Bij het beoordelen van een toestemmingsaanvraag let u in ieder geval op het volgende:

 • Zitten er bochten in de route die met langere transporten een probleem opleveren?
 • Zitten er viaducten of andere onderdoorgangen in de route die een probleem opleveren voor hoogtetransporten?
 • Zijn er extra beperkingen voor transporten met hoogte in combinatie met lengte?
 • Zijn de wegen en bruggen geschikt voor de opgegeven massa en de last per as (in combinatie met de asafstanden)?
 • Zijn er RVV-beperkingen op de genoemde route voor het aangevraagde transport?
 • Maakt het transport zo veel mogelijk gebruik van doorgaande wegen (liefst met gescheiden infrastructuur)?

Aanvraag goedkeuren of afwijzen

Krijgt u een toestemmingsaanvraag van de RDW? Dan moet u deze goedkeuren of afwijzen. Dit doet u door te reageren op de e-mail met de toestemmingsaanvraag. Het is ook mogelijk om een andere route voor te stellen.  Deze neemt de RDW  dan op in de ontheffing. Wijst u het routevoorstel af? Dan is het belangrijk dat u goed uitlegt waarom u de aanvraag afwijst. De aanvrager heeft namelijk altijd het recht om tegen een beslissing in beroep te gaan.

Route in de toestemmingsaanvraag beoordelen op de Digitale Wegenkaart Ontheffingen

 1. Ga naar https://dwo.rdw.nl
  schermprint van het startscherm van de digitale wegenkaart ontheffingen
 2. Ga naar het tabblad Route afstemmen
  schermprint van de digitale wegenkaart ontheffingen waarop het tabblad route afstemmen wordt aangegeven
 3. Voer het ontheffingsnummer in en klik op ‘zoeken’. De route verschijnt op de kaart.
  schermprint van de digitale wegenkaart ontheffingen waarop de zoekfunctionaliteit wordt aangegeven

Hoogte

De RDW hanteert een veiligheidsmarge van 15 cm bij viaducten. Dit betekent dat als een viaduct 4,40 m hoog is, er bij het plannen van een route wordt uitgegaan van een hoogte van 4,25 m. In uitzonderlijke gevallen wijken we van deze marge af, omdat er geen andere mogelijkheden zijn. Bij de aanvraag moet de transporteur dan aantonen dat er:

 • Geen alternatieve route mogelijk is om de bestemming te bereiken;
 • Geen andere manier van vervoer mogelijk is, zoals bijvoorbeeld transport over water;
 • Geen voertuigtechnische oplossing mogelijk is, bijvoorbeeld de inzet van een dieplader;
 • De transporteur moet motiveren waarom hij het viaduct met minder speling passeert.

Stuurt de RDW u een toestemmingsaanvraag  met een route waarbij de transporteur een viaduct met minder speling moet passeren? Dan heeft de RDW deze voorwaarden al besproken met de transporteur.

In de aanvraag vermeldt de RDW  ook hoeveel cm minder speling wordt gehanteerd.

U bepaalt of u toestemming geeft voor het passeren van het viaduct met minder speling.

Levertijden

De RDW streeft er naar om incidentele ontheffingen binnen een bepaalde termijn af te geven. Deze levertijden zijn afhankelijk van de transportafmetingen. Grotere afmetingen vragen vaak om meer werk en onderzoek bij de wegbeheerder. Wij vragen u om zo veel mogelijk rekening te houden met deze levertijden.

Ontheffingen worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd en in behandeling genomen. We geven voorrang aan de ontheffingen met een levertijd van 2 werkdagen. De aanvragen waarvoor geen advies van de wegbeheerder nodig is, geeft de RDW direct af.

Voor andere aanvragen bestaat er een werkvoorraad van één tot twee werkdagen. In deze periode ligt het dossier te wachten om in behandeling genomen te worden. Als de aanvraag in behandeling wordt genomen, plant de behandelaar een route, waarbij we rekening houden met de wensen van de aanvrager enerzijds en de fysieke beperkingen anderzijds.

Als het nodig is, sturen we een toestemmingsaanvraag naar de wegbeheerder. Kunt u de aanvraag niet direct beoordelen, laat ons dit dan weten. Anders sturen wij eerst een reminder per e-mail met de vraag om alsnog te reageren. Een dag later nemen wij telefonisch contact op met het verzoek om een besluit te nemen over de gevraagde toestemmingsaanvraag.

De RDW streeft naar onderstaande levertijden:

2 werkdagen 4 werkdagen 5 werkdagen
Lengte ≤ 27,50 m ≤ 40 m > 40 m
Breedte ≤  3,50 m ≤  4,50 m > 4,50 m
Hoogte ≤  4,25 m ≤  4,50 m > 4,50 m
Massa ≤ 100.000 kg ≤ 100.000 kg

> 100.000 kg én

≤ 150.000 kg

Reminder

Per mail: na 1 dag

Telefonisch: na 2 dagen

Per mail: na 2 dagen

Telefonisch: na 3 dagen

Per mail: na 3 dagen

Telefonisch: na 4 dagen

Contactpersoon

De RDW stelt het op prijs als er binnen uw organisatie één of meerdere contactpersonen zijn die de toestemmingsaanvragen kunnen beoordelen. Er bestaat de mogelijkheid om aan deze contactpersonen een workshop te geven, waarin alle facetten van ontheffingverlening aan de orde komen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Houd er rekening mee dat ook tijdens afwezigheid van een vast contactpersoon toestemmingsaanvragen binnen kunnen komen. Zorg tijdens afwezigheid voor een goede bereikbaarheid/ vervanging, zodat het proces geen vertraging oploopt. Stuur afwezigheidsmeldingen of aanpassingen in de contactgegevens (ook tijdelijk) naar [email protected].

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed