Voorwaarden in de ontheffing

Aan iedere incidentele ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Algemene voorschriften

De algemene voorschriften zijn bindende afspraken waar de transporteur zich aan moet houden. Hierdoor hoeft u niet apart aan te geven dat bijvoorbeeld de transporteur wegmeubilair moet terugplaatsen of dat hij vooraf de route moet controleren.

Rijtijden en transportbegeleiding

In de tabellen zijn de vaste afspraken over rijtijden en transportbegeleiding opgenomen. Voor autosnelwegen* en het onderliggend wegennet** kan dit verschillend zijn. Door de harmonisatie van deze voorwaarden (afspraken zijn op elkaar afgestemd), gelden deze voor de hele route en weet de transporteur beter waar hij aan toe is. 

* autosnelwegen (inclusief N2-N3-N7-N15-N31-N32-N57 (Rotterdam-Brielle)- N61)
** onderliggend wegennet (inclusief N-wegen onder beheer van RWS, met uitzondering van de genoemde wegen bij autosnelwegen) en alle wegen onder beheer van provincies, gemeenten en waterschappen)

Lengtetransport

Autosnelwegen

Transport lengte Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 27,50 m 0 geen beperking
27,51- 32,00 m 0 geen beperking
32,01- 40,00 m 0geen beperking 
40,01- 50,00 m 110.00- 15..00 uur en 20.00-06.00 uur
langer dan 50,00 m 220.00-06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Onderliggend wegennet

Transport lengte Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 27,50 m 0

 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur

27,51- 32,00 m 1 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur
32,01- 40,00 m 210.00- 15.00 uur
20.00- 06.00 uur
40,01- 50,00 m 210.00- 15.00 uur
20.00- 06.00 uur
langer dan 50,00 m 210.00- 15.00
20.00-06.00 uur**

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen
**) Bij een transportlengte van meer dan 50 m mag een wegbeheerder van het onderliggend wegennet zonder motivatie afwijkende rijtijden opgeven. De lengte is dan voldoende motivatie.

Breedtetransport

Autosnelwegen

Transport breedte Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 3,50 m 0

geen beperking

3,51- 4,00 m 0geen beperking
4,01- 4,50 m 110.00- 15.00 uur
20.00- 06.00 uur
4,51- 5,00 m 2
20.00- 06.00 uur
breder dan 5,00 m 222.00-06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Onderliggend wegennet

Transport breedte Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 3,50 m 0

geen beperking

3,51- 4,00 m 1geen beperking
4,01- 4,50 m 210.00- 15.00 uur
20.00- 06.00 uur
4,51- 5,00 m 220.00- 06.00 uur
breder dan 5,00 m 222.00-06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Hoogtetransport

Autosnelwegen

Transport hoogte Begeleiding  Rijtijden*
Geen bijzondere verrichting 0

 geen beperking

Bijzondere verrichting 2 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Onderliggend wegennet

Transport hoogte Begeleiding  Rijtijden*
Geen bijzondere verrichting 0

 geen beperking

Bijzondere verrichting 2 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Massatransport

Autosnelwegen

Transport massa Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 100.000 kg 0geen beperking
100.001 kg en zwaarder 2 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur
Bijzondere verrichting2 10.00- 15.00 uur 
 20.00- 06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Onderliggend wegennet

Transport massa Begeleiding  Rijtijden*
tot en met 100.000 kg 0

geen beperking

100.001 kg en zwaarder 2 10.00- 15.00 uur
 20.00- 06.00 uur
Bijzondere verrichting 210.00- 15.00 uur
20.00- 06.00 uur

* Op zaterdag en zondag gelden geen rijtijdbeperkingen

Passagevoorwaarden bruggen

In het routeplan staat soms “zie tekening 1, 2, 3 of 4”. Dit verwijst naar de lijntekening met bijbehorende passagevoorwaarden:

  1. Bij twee rijstroken: transport over midden van de twee rijstroken; beide stroken afschermen
  2. Bij twee of meer rijstroken en een vluchtstrook of gesloten spitsstrook: transport over rechter rijstrook; rechter rijstrook afschermen
  3. Bij twee of meer rijstroken en een geopende spitsstrook: transport over de rechter rijstrook; zowel rechter rijstrook als spitsstrook afschermen
  4. Bij op- of afrit binnen drie meter van de rand van het kunstwerk; alleen voor of na het kunstwerk in- resp. uitvoegen.

Voorwaarden in routeplan

Passagevoorwaarden die van toepassing zijn op specifieke wegdelen, zijn opgenomen in het routeplan. Als er specifieke passagevoorwaarden van toepassing zijn, geeft u dit door aan de RDW door gebruik te maken van het antwoordformulier. Ga voor meer informatie naar 'Toestemmingsaanvraag'

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed