Geldigheid

De LZV- ontheffing is standaard 1 jaar geldig.

Deelbare lading

De RDW geeft een langlopende ontheffing af voor het vervoer van deelbare lading. Een LZV-ontheffing wordt afgegeven met de volgende maximale afmetingen:

  • lengte ≤ 25,25 m
  • breedte ≤ 2,60 m
  • hoogte ≤ 4,00 m
  • massa ≤ 60.000 kg

Voertuigen

    De RDW geeft een LZV-ontheffing af op kenteken. LZV-voertuigen moeten aan strenge eisen voldoen. Aan de hand van de voertuiggegevens controleert de RDW of de ingezette voertuigen aan deze eisen voldoen (LZV-aantekening). Daarnaast moet ook de chauffeur voldoen aan strenge eisen. Het is de verantwoordelijkheid van de transporteur om gecertificeerde chauffeurs in te zetten.