Financiële aspecten

Incidentele ontheffing

U ontvangt voor elke incidentele ontheffing die de RDW afgeeft en die over een weg gaat die onder uw beheer valt een vergoeding (afdracht) van € 16,00. Deze afdracht is voor het aanleveren van de informatie over de infrastructuur en het behandelen van de toestemmingsaanvragen. U ontvangt de vergoeding 1 keer per jaar voor alle afgegeven ontheffingen. De RDW maakt het totaalbedrag aan u over.

Langlopende ontheffing

De RDW krijgt voor elke langlopende ontheffing een vergoeding (afdracht) van € 22,00. Op basis van een verdeelsleutel ontvangt u één keer per jaar een gedeelte van het totaalbedrag.

LZV-ontheffing

Voor LZV-ontheffingen krijgt u geen vergoeding.

Ontheffing zelfrijdend werktuig en vervoer ballast en/of kraandelen

De RDW krijgt voor elke langlopende ontheffing een vergoeding (afdracht) van € 22,00. Op basis van een verdeelsleutel ontvangt u één keer per jaar een gedeelte van het totaalbedrag.

Landbouwontheffing

De RDW kan alleen een landbouwontheffing afgeven als de wegbeheerder een mandaat aan de RDW heeft verleend. In dit mandaat wordt o.a. geregeld dat de directeur van de RDW wordt aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de betreffende wegbeheerder. De RDW vraagt u  om de gemeentelijke legesverordening aan te passen en daarin een bedrag van € 30,00 op te nemen voor de behandeling van aanvragen van landbouwontheffingen. De RDW int dit bedrag bij de aanvrager van de ontheffing. U krijgt hier zelf geen vergoeding voor.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed