Wegennet

De RDW geeft de LZV-ontheffing af voor heel Nederland.  Op deze link opent in een nieuw venster de DWO staat een overzicht van vrijgegeven wegen (LZV-kerngebieden).

Beslisruimte

LZV-voertuigen rijden vaak van distributiecentrum naar distributiecentrum. De route waarover de transporteur mag rijden noemen we kerngebieden. De frequentie van deze transporten is vrij hoog.  De RDW vraagt kerngebieden en routes naar deze kerngebieden aan op basis van de aanvraag van transporteurs. Passeert een LZV-route een spoorwegovergang, dan legt de RDW de route ook voor aan ProRail. U kunt bij het bepalen van de beslisruimte gebruik maken van Document de richtlijnen van het CROW (publicatie 320). (pdf, 2mb)