Mandaat voor (land)bouwverkeer

Als wegbeheerder kunt u deelnemen aan dit centrale loket door de RDW mandaat te verlenen. Samen met het mandaat kunt u een netwerk van wegen opgeven waarop breed (land)bouwverkeer wordt toegestaan. Nadat een mandaat is verleend, neemt de RDW het netwerk van toegestane wegen voor breed (land)bouwverkeer op in deze link opent in een nieuw vensterde digitale wegenkaart (DWO). Op verzoek kunnen wij u een voorbeeld toesturen waarin is beschreven hoe u de RDW een mandaat kunt verlenen. U kunt de RDW dan een e-mail sturen: [email protected] .

Geschikte wegen voor (land)bouwvoertuigen

Samen met wegbeheerders wil de RDW in kaart brengen welke wegen geschikt zijn voor te brede (land)bouwvoertuigen. De RDW verwerkt deze informatie in de DWO. Op deze kaart kunnen transporteurs hun route bepalen en op basis van deze informatie kan de RDW een ontheffing verlenen.

Toetsingscriteria

Wanneer is te breed (land)bouwverkeer op een verkeersveilige manier toe te laten en wanneer niet? Het CROW (kennisplatform voor overheden) heeft op verzoek van de RDW toetsingscriteria opgesteld. De toetsingscriteria helpen u bij het beoordelen van de wegen voor te brede (land)bouwvoertuigen.

Download hier Documentde toetsingscriteria (pdf, 2mb).