Voorbereiden één loket (land) bouwverkeer

Op dit moment is het in de Wegenverkeerswet geregeld dat de RDW namens alle wegbeheerders ontheffingen voor exceptioneel transport afgeeft voor voertuigen die voorzien zijn van een kenteken. Omdat (land)bouwverkeer in Nederland niet voorzien is van een kenteken valt de ontheffingverlening voor dit type voertuigen niet onder deze wet. De wegbeheerder verleent zelf de ontheffing voor te brede (land)bouwvoertuigen.

Op 13 december 2016 is de motie Van Helvert aangenomen. In deze motie wordt de RDW verzocht om de ontheffingverlening voor (land)bouwverkeer centraal te regelen. Om de ontheffingsaanvraag voor (land)bouwvoertuigen eenvoudiger te maken, treft de RDW nu voorbereidingen voor een centraal loket ontheffingverlening voor (land)bouwvoertuigen.

Tot het moment dat de centralisatie een feit is bestaat voor wegbeheerders de mogelijkheid om de RDW mandaat te verlenen om uit hun naam ontheffingen voor (land)bouwverkeer te verzorgen. Een voorbeeld van dit mandaat vraagt u aan via [email protected].

Mandaat voor (land)bouwverkeer

Als wegbeheerder kunt u deelnemen aan dit centrale loket door de RDW mandaat te verlenen. Samen met het mandaat kunt u een netwerk van wegen opgeven waarop breed (land)bouwverkeer wordt toegestaan. Nadat een mandaat is verleend, neemt de RDW het netwerk van toegestane wegen voor breed (land)bouwverkeer op in de digitale wegenkaart (DWO). Op verzoek kunnen wij u een voorbeeld toesturen waarin is beschreven hoe u de RDW een mandaat kunt verlenen. U kunt de RDW dan een e-mail sturen: [email protected] .

Geschikte wegen voor (land)bouwvoertuigen

Samen met wegbeheerders wil de RDW in kaart brengen welke wegen geschikt zijn voor te brede (land)bouwvoertuigen. De RDW verwerkt deze informatie in de DWO. Op deze kaart kunnen transporteurs hun route bepalen en op basis van deze informatie kan de RDW een ontheffing verlenen.

Toetsingscriteria

Wanneer is te breed (land)bouwverkeer op een verkeersveilige manier toe te laten en wanneer niet? Het CROW (kennisplatform voor overheden) heeft op verzoek van de RDW toetsingscriteria opgesteld. De toetsingscriteria helpen u bij het beoordelen van de wegen voor te brede (land)bouwvoertuigen.

Download hier de toetsingscriteria (pdf, 2mb).

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed