Ontheffing landbouwvoertuigen

Een ongekentekend langzaam voertuig geschikt voor land- of bosbouw (‘landbouwvoertuig’) mag niet altijd zonder ontheffing op de openbare weg rijden.