Op deze link opent in een nieuw vensterde DWO staat een overzicht van vrijgegeven wegen. Fysieke beperkingen staan vermeld op de kaart. Op de DWO kunt u zien of uw vrijgegeven wegen aansluiten op de vrijgegeven wegen van aangrenzende wegbeheerders.

Beslisruimte

De RDW bereidt zich voor op de invoering van het centraal loket voor (land-)bouwvoertuigen. Daarom vragen wij u om nu al mandaat te geven aan de RDW voor het afgeven van landbouwontheffingen. Wij vragen u om minimaal mandaat te geven voor alle wegen buiten de bebouwde kom. U kunt in het mandaat naar eigen inzicht uitbreiden met geschikte wegen binnen de bebouwde kom.

U kunt een model-mandaat aanvragen bij de RDW.