Wegennet

De RDW geeft de landbouwontheffing af voor de wegbeheerders (als de RDW mandaat heeft van deze wegbeheerders) die in de aanvraag van de transporteur staan.  

Op de DWO staat een overzicht van vrijgegeven wegen. Fysieke beperkingen staan vermeld op de kaart. Op de DWO kunt u zien of uw vrijgegeven wegen aansluiten op de vrijgegeven wegen van aangrenzende wegbeheerders.

Beslisruimte

De RDW bereidt zich voor op de invoering van het centraal loket voor (land-)bouwvoertuigen. Daarom vragen wij u om nu al mandaat te geven aan de RDW voor het afgeven van landbouwontheffingen. Wij vragen u om minimaal mandaat te geven voor alle wegen buiten de bebouwde kom. U kunt in het mandaat naar eigen inzicht uitbreiden met geschikte wegen binnen de bebouwde kom.

U kunt een model-mandaat aanvragen bij de RDW.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed