Contact

Wilt u algemene onderwerpen die de hele ontheffingverlening aangaan bespreken, kunt u terecht bij het overleg centrale ontheffingverlening (OCOV). Als u contact wilt over een specifieke ontheffingsaanvraag, kunt u contact opnemen met de RDW.

Overleg centrale ontheffingverlening (OCOV)

Het OCOV is een overlegorgaan waar de betrokkenen partijen van exceptioneel transport aan deelnemen. U kunt ook een onderwerp op de agenda van dit overlegorgaan zetten. Dit doet u via uw vertegenwoordiger of u stuurt een e-mail naar de afdeling Ontheffingen van de RDW.

Betrokken partijen:

  • Brancheverenigingen: TLN, EVO, VVT (verticaal transport), VTB (transportbegeleiding), CUMELA (land-)bouwvoertuigen)
  • Handhavers
  • Openbaar ministerie
  • Ministerie I&W
  • Prorail
  • Wegbeheerders: IPO (provincies), VNG (gemeenten), Unie van Waterschappen, Rijkswaterstaat

Contactgegevens van de RDW

Toestemmingsaanvragen: [email protected]
Afwezigheidsmeldingen contactpersonen: [email protected]
Aanpassingen DWO: [email protected]
Landbouwontheffingen: [email protected]
Algemeen: [email protected]

Telefoonnummer (bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur). 079 345 8134

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed