Digitale wegenkaart Ontheffingen

De DWO ( http://dwo.rdw.nl) is een digitale kaart speciaal ontworpen voor exceptioneel transport. Per wegbeheerder is er informatie over de infrastructuur opgenomen. Op de DWO  vindt u onder andere de bij de RDW bekende hoogte van de viaducten, toelaatbare massa van de bruggen. Het is belangrijk  dat u ervoor zorgt dat deze informatie up-to-date blijft. Ons advies is om jaarlijks de kaart te bekijken en de kunstwerken die onder uw beheer vallen opnieuw te beoordelen.

Beslisruimte

Een set van waarden (hoogte – breedte – lengte – massa) en wegen waarbinnen de RDW zelfstandig (dus zonder tussenkomst van de wegbeheerder) een ontheffing af kan geven noemen we de beslisruimte. Met een beslisruimte versnellen we het afgifteproces voor de transporteur en verlagen we het aantal contactmomenten voor de wegbeheerder.

Als wegbeheerder bepaalt u de beslisruimte waarbinnen de RDW zelfstandig ontheffingen kan verlenen. Hierbij is het van belang om fysieke beperkingen (met name maximale doorrijhoogte en maximale belasting van kunstwerken) door te geven. Op uw verzoek kan de RDW een voorstel voor de beslisruimte maken, gebaseerd op historische gegevens (eerder afgegeven ontheffingen).

Geef wijzigingen in de beslisruimte en kunstwerken op tijd door. U kunt de wijzigingen per e-mail doorgeven. 

Wegwerkzaamheden

Wegwerkzaamheden zijn ook fysieke beperkingen, maar dan tijdelijk. De wegwerkzaamheden staan vermeld op de DWO. Verwerkt u wegwerkzaamheden via een provider (bijv. LTC, Melvin of Goudappel), dan worden deze gegevens automatisch zichtbaar op de DWO. De transporteur kan voor vertrek op de kaart controleren of er op de route beperkingen zijn.  Het is daarom ook belangrijk dat u alle  gegevens op tijd en juist invoert.

Update kaart

De infrastructuur in Nederland wijzigt dagelijks. Hoewel de RDW de kaart waarop het Nederlandse wegennet staat regelmatig aanpast (ongeveer 4x per jaar), kan het voorkomen dat een routevoorstel bijvoorbeeld nog door een woonkern gaat terwijl er inmiddels al een nieuwe rondweg is aangelegd. Signaleert u dit in een routevoorstel, dan kunt u dit per e-mail aangeven en een aangepaste route voorstellen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?

niet goed erg goed