Aanvraag vaststellen VIN

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor het vaststellen van een voertuigidentificatienummer en - indien noodzakelijk - dit VIN in te slaan in de dragende constructie (frame of chassis) van het hieronder beschreven niet-fabrieksmatig vervaardigde voertuig.

* = verplicht in te vullen veld

Let op dat u een juist e-mailadres invult

Dragende contstructie

- Facturen of opleveringsdocumenten waaruit blijkt welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en door wie deze zijn verricht - Facturen of leveringsdocumenten waaruit de herkomst van halffabricaten of de dragende constructie blijkt - Foto's van respectievelijke motor- en versnellingsbaknummers Let op: deze bestanden mogen, om veiligheidsredenen, samen niet groter zijn dan 25 mb, anders worden deze niet verzonden.