RDW brengt privacyverklaring in lijn met nieuwe privacyregels

In de privacyverklaring staat welke persoonsgegevens de RDW verwerkt, hoe we met persoonsgegevens omgaan en wat we doen om die te beschermen. Ook geeft de privacyverklaring aan welke privacyrechten burgers hebben en hoe zij aanspraak op deze rechten kunnen maken.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Voorheen werkte de RDW volgens de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 gaan nieuwe privacyregels in. Die staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle organisaties in Europa moeten aan deze nieuwe regels voldoen. De RDW heeft de nieuwe privacyregels in zijn dienstverlening verwerkt.  

Omgaan met persoonsgegevens

Privacy is voor de RDW al heel lang een belangrijk onderwerp. Dat blijft het ook nadat de nieuwe regels van kracht zijn geworden. De RDW is een professionele en betrouwbare organisatie die integriteit hoog in het vaandel heeft staan. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoort daarbij en is onlosmakelijk verbonden met onze missie: veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Burgers en bedrijven kunnen erop vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij de RDW in goede handen zijn.