Hier vindt u de Toezichtbeleidsbrief 2018 en een samenvatting van de belangrijkste veranderingen.